Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nagraadse Diploma in Teologie – Hoogtepunte

Deur dr Martin Laubscher,
Departement Praktiese en Missionale Teologie, UV

Van al die groepe studente waarmee ’n mens deur die loop van die jaar te make kry, is die jaarlikse ontmoeting met die studente vir die Nagraadse Diploma in Teologie (Postgraduate Diploma in Theology) ’n groot gunsteling onder menige van ons. Daar is talle fasette rakende hierdie groep en program wat ek uitermatig aantreklik vind. Ek noem graag ’n paar, en deel dan ook foto’s van hul onlangse besoek aan die fakulteit en toer na NG Gemeentes in die Oos-Vrystaat.

  • Die groep is soos Goue Lokkies, nie te groot of te klein nie, maar net reg. Vanjaar is daar 22 studente in die program, waarvan 12 dit voltyds in een jaar aanpak. (Studente wat dit in twee jaar doen, doen Ou en Nuwe Testament, asook Kerkreg-en-Kerkgeskiedenis,  Sistematiese Teologie en Etiek; en dan in die tweede jaar is dit Praktiese en Missionale Teologie, asook ’n module in Navorsingsmetodologie.) Die volwassenheid en deurleefde kennis wat elkeen van hierdie studente na die tafel bring, is van hoogstaande gehalte.

  • Die blokweek se kontaksessies is intens. Die dag begin reeds net ná 7:00 in die oggend met studente wat oggendwydings lei (deel van die homiletiek en liturgiek in die program) en dan weer ’n aandwyding met sonsondergang in die kapel van die fakulteit. Buiten vir die kwaliteit en ryke verskeidenheid van hierdie wydingsgeleenthede en preke, is  dit veral die wyse waarop daar gereflekteer word tydens evaluerings en terugvoersessies wat by my en die res van die groep groot byval vind.

  • In die aande was daar ’n verskeidenheid van kuiers – hetsy met jou boeke vir ’n toets die volgende dag, tot by ’n besoek aan die planetarium op Naval Hill om die geloof-wetenskap-gesprek ’n bietjie oop te vlek daar onder die Vrystaatse sterrehemel; of dan die volgende aand wyn te proe en te reflekteer oor die spiritualiteit van wynproe.

  • Daar is ’n wonderlike diversiteit en balans in die groep. Hulle verteenwoordig ’n wye verskeidenheid denominasies, geografiese kontekste en professionele wêrelde. ’n Wye spektrum van mense van oral oor is hier saam in die klas, en die vrae en besprekings rondom die inhoud is uitermate onderhoudend.

 | verskaf deur: Dr Martin Laubscher

116 | Maatskaplike NOODLYN