Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het ‘n diep indruk op my lewe gemaak, veral in die laaste paar jaar.  Ek het geleer dat ‘n hart vir sending altyd deel moet bly van ‘n leraar se lewe en visie.  Ek het in die laaste jare agtergekom dat ‘n hart vir Sending jou nie ver bring as dit net daar bly nie.  ‘n Mens moet fisies inspring en ‘n kykie kry in die lewens van ons familie in Christus, wat op voetsoolvlak die werk doen.  Eers dán beweeg jy verby ‘n hart vir Sending tot ‘n toegewyde deelname in Sending.  Dit is maklik om ‘n paar sendelinge te borg om die werk te doen, maar dit is iets heeltemal anders om ‘n kykie in hulle wêreld te kry!

So kom die oproep toe!  Nico Mostert (voorsitter van Vennote in Getuienis) beplan ‘n besoek aan Justo Mwale Universiteit in Zambië en ek is een van die uitverkose lede om saam te reis!  Ds Juppie Steurer van Sasolburg was die ander lid wat saamgegaan het.  Ons het op 15 Mei toe gevlieg en op 20 Mei weer terug gekom.  Ná ons Geelkoors-inspuitings en Covid-toetse, het ek klaar gevoel of ek amper ‘n sendeling kon wees.

In Zambië aangekom, het ek klein gevoel.  Baie klein.  Die Vrystaat Sinode se spore lê baie diep en baie ver in hierdie unieke land.  En om te kon sien hoe die vrugte lyk van die saad wat al 120 jaar terug geplant is, het my trots gemaak om deel te kan wees van God se Kerk en Sy werksaamhede buite die grense van my eie land.  Ons het die Sondagoggend-erediens gaan bywoon by die DRC in Zambië en ds David Zulu (een van ons eie opgeleide predikante by die UFS Fakulteit vir Teologie) het die diens gelei.  Wat ‘n ongelooflike ervaring was dit nie!! Daar was koorsange, jeugsange, goeie gereformeerde prediking en ‘n stampvol kerk.

By die universiteit self het ons met eerstejaar- tot finalejaar-studente skouers geskuur en selfs van die klasse bygewoon.  Dr Dawid Kuyler is as dosent aangestel deur die Vennote in Getuienis en ons het die voorreg gehad om van sy klasse by te woon.  Die werk wat hy daar doen, kan nie opgeweeg word nie.  Die opleiding van Teologie is van wêreldklasgehalte en ek kon net trots wees op die materiaal wat daar aangebied word.  Sewe van die dosente by die Justo Mwale Universiteit het hulle doktorsgrade deur die Teologie Fakulteit by die Vrystaat Universiteit verwerf en almal se karakter was van hoogstaande nederigheid.

Hulle liefde vir Jesus het gestraal en hulle was baie trots om deel te kon wees van die opleiding van toekomstige leraars in die RCZ (Reformed Church in Zambia).  

Hierdie verhaal in Zambië is ons suksesverhaal uit die Vrystaat!  Die Here werk op mistieke wyse deur mense en ons was bevoorreg om dit eerstehands te kon beleef.  Natuurlik het hulle hulle eie uitdagings by die Universiteit.  Die infrastruktuur is swak en die klasse se banke en stoele kort baie aandag.  Maar elke student wat deur ons kommissie finansieël ondersteun word, spreek net hulle waardering vir ons as Kerk hier in die hart van die Vrystaat uit.  Mag die Here hierdie stukkie sendingwerk, waarby ons as Sinode betrokke is, ryklik seën.  Deur gemeentes se sinodale bydraes kan hierdie werk gedoen word.  Mag ons besef hoe baie werd elke bydrae is.  Mag Hy sy Kerk in Zambië verder uitbrei sodat die hele wêreld deur die leraars van Zambië sal weet hoe diep en wyd en ver en hoog die liefde van God deur Jesus Christus strek!

Foto: Verskaf
116 | Maatskaplike NOODLYN