Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

’n Roeping wat Afrika-lande verbind: Getuienisse oor Zambië

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 1 September 2023

Ná ’n aangrypende reis na die hart van Afrika het ’n groep van agt sinodale leiers van die NG Kerk Sinode Vrystaat en Wes-Kaapland onlangs teruggekeer met gedeelde ervarings en getuienisse van ’n inspirerende besoek aan onder andere ons susterskerk in Zambië, die Reformed Church in Zambia (RCZ). Nico Mostert (PSD Vennote in Getuienis NG Kerk Vrystaat) en Daniël de Wet, (PSD Getuienisaksie Afrika-ekumene NG Kerk Wes-Kaapland), tesame met enkele van hul sinodale leiers, was daar in gesprek met die RCZ-kerkleierskap en het ook eerstehandse ervaring van kerkwees daar beleef.

 | verskaf: Ons aanbid saam met die RCZ Northmead-gemeente in Lusaka, Zambië.

116 | Maatskaplike NOODLYN