Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

 | verskaf deur Magdaleen du Toit: Foto vir visio divina.

Bonaventura, ’n 13e eeuse biskop, teoloog en filosoof, het van God gepraat as “die Een wie se middelpunt oral is en Sy omtrek nêrens”. Daarom, sê hy, is die oorsprong, grootsheid, veelvuldigheid, skoonheid, volheid, aktiwiteit en orde van alles wat geskep is, die “voetspore” en “vingerafdrukke” van God.

Om weer opnuut onder die indruk van God se onmeetlikheid te kom en Sy voetspore en vingerafdrukke in die natuur te ontdek, het die gemeente Kroonstad-Noord onlangs ’n dag-retreat met die tema Stilword en gebed gereël. Die retreat is gelei deur Magdaleen du Toit, opgeleide gebedsbegeleier (Jesuïte-instituut, Johannesburg) en geestelike begeleier (Sentrum vir Spiritualiteit, Pretoria).

Die retreat het plaasgevind op die Voortrekker-plaas Doornkloof met sy besonder mooi en ongerepte natuur. Die fokus het deur die dag gewissel, telkens met ’n alleen-sessie op ’n klip of onder ’n boom in die natuur. Om stil te word beteken om bewus te raak daarvan dat God eerste praat, dat God die inisiatief neem in ’n gesprek met ons, en dat ons diep moet luister om daardie stem te onderskei. Nie almal is ewe gemaklik met die doelbewuste belewenis van stilte nie, daarom is die verskillende stilword-sessies ingelei met ’n spesifieke tema, waaruit bepaalde vrae vir oordenking voorgespruit het.

Sessie 1: Natuurkontemplasiedie natuur as God se “woord”, ek “luister” met al my sintuie.

Sessie 2: Lectio Divina (Skrifoordenking)My identiteit in God.

Sessie 3: Visio Divina: Interpretasie van ’n visuele beeld; ek span my verbeelding in.

Middagete was ’n piekniekmandjie wat elkeen saamgebring het. Alhoewel gesels nie taboe was nie, het almal verkies om die stilte van die oggend voort te sit. Ná middagete is die stilte verbreek in die finale sessie, wat terugvoer en gesels oor die oggend se ervarings behels het en daar is ’n verdere gesprek gevoer oor verskillende gebedsbenaderings. Ter afsluiting is ’n gesamentlike mandala op die grasperk gebou met natuur-objekte wat elkeen van hul stilword-sessies teruggebring het – ’n simbool van die ordening van die warboel en woelinge in ons binnewêreld.

Gemeentes of groepe wat belangstel om so ’n dagretreat te reël, kan Magdaleen kontak by 083 226 9732 of magdaleen.dutoit@gmail.com.

Terugvoering van retreatgangers, ingestuur deur dr Suzanne van der Merwe, leraar van NG Kroonstad-Noord:

H: ’n Kosbare tyd saam met God, waar Magdaleen die instrument was om my te lei tot stilword sodat ek God se teenwoordigheid kon beleef. Hy het gepraat deur die natuur, waar Sy vingerafdrukke weer nuwe betekenis vir my gekry het. God het gepraat, ek het geluister, beleef, geantwoord en soms was ek net stil. Hierdie binneruimte is gevul deur Sy teenwoordigheid – wat ’n voorreg om dit te kon beleef! Magdaleen se sensitiewe leiding het God die praatwerk laat doen en my weer diep laat nadink oor my identiteit in God.

I: Die dag het innerlike vrede by my tuisgebring te midde van woelinge in en om my. Om opnuut te ontdek WIE God is, en hoe Hy oor my voel, het my geloof net weereens kom nuut maak in Christus. Die belewing van stilte en die besef dat God DIE HEER is, was deurentyd teenwoordig in die ritme van die wind wat deur die bome en oor die stroompie met water gesing het. Ek het teruggegaan huis toe met ’n nuwe visie oor God en myself. Die vrede van God het oor die terrein gehang en niemand wou dit versteur deur enigsins te praat nie. Ek sien sielsreikend uit na die volgende een. 

M: Dit was vir my ’n ongelooflike ervaring. Juis omdat ek al so lank die begeerte het om net rustig te kan wees alleen in die natuur met Hom. Met al die negatiewe nuus en ekonomiese druk begin mens paniekerig raak. So het ek net so met die Here sit en gesels oor alles wat my kwel. Skielik verskyn ’n meerkat van nêrens uit ’n bos en begin water drink aan die oorkant van die spruit – en die Heilige Gees sê vir my: Vertrou My; soos ek vir die diere en die voëls sorg, sal Ek ook vir jou en jou gesin sorg. Dit was regtig ongelooflik! Ek het net weer besef as ek bang raak, beteken dit ek raak nie stil genoeg nie.

C: Voor die retreat het Dominee gevra ons moet dink oor: “Waarom is ek hier?” My antwoord was om ’n dag te kan hê in die Here se teenwoordigheid en te hoor wat Hy vir my wil sê. Die retreat het dit moontlik gemaak vir my om net ’n blaaskans te vat van die alledaagse gejaag van die lewe en net al my energie op die Here te kan fokus. Waar anders kan mens dit beleef as in Sy eie handewerk, weg van alles wat mens se aandag aftrek? Ek het vir die eerste keer in ‘n lang tyd ware vrede en rustigheid beleef en net geluister en aandag gegee aan wat die Here vir my wil sê.

M: My ervaring van die Retreat was baie leersaam en wonderlik. Magdaleen het dit baie rustig en kalm aangebied. Ek het weer tot die besef gekom dat ek meer moet stil word rondom die Woord en in die natuur om die voetspore van Jesus raak te sien. Ek het ook geleer dat gebed so ’n belangrike deel van ons daaglikse lewe moet wees, dat die lewe van Jesus in ons lewe sigbaar moet wees.

J: Wat ons elkeen individueel beleef het, het aanvullend meegewerk om ons by mekaar te laat leer, om vir mekaar ruimte in ons harte te hê; dit het ons menswees verruim.

‘n Kalm, wyse, sensitiewe, liefdebelaaide maar sterk planmatige, goed voorbereide aanbieding. ‘n Inspirasie. Ons het bewus geraak van die vryheid van aanbidding op so baie maniere. Bid soos jy kan. Moenie probeer bid soos jy NIE kan nie – nie soos jy dink jy behoort te bid nie. En so leer ons: Bid skriftuurlik deur die Woord te bestudeer totdat die Here direk met jou uit Sy woord JOU woord vir jou gee. Of, gaan sit stil en beleef jou omgewing sintuiglik – jy SAL God sien of hoor of voel of ruik – iets van Hom gaan verseker aan jou afskuur! En dan die diep verborgenheid van simboliek wat elkeen uniek aanspreek. Watter getuienis het nie uit die terugvoer tydens die middagsessie geblyk nie! Dit was aangrypend dat die Vader elkeen van ons op sy/haar eie manier aangeraak het.

Inderdaad ‘n LIGvervulde dag.

 | verskaf deur Magdaleen du Toit: Bou saam aan die mandala.

 | verskaf deur Magdaleen du Toit: Stil op ’n klip onder die bome.

 | verskaf deur Magdaleen du Toit: Foto en tekening vir visio divina.

116 | Maatskaplike NOODLYN