Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle en hul families Nagmaal te vier. Hierdie uitsonderlike groot groep het vanjaar bestaan uit 26 koshuiskatkisante (van Huis Eie Haard, Hoërskool Sentraal) en wat van regoor die Vrystaat en uit die Oos- en Noord-Kaap kom, selfs so ver as Tosca in die Kalahari, en dan 28 katkisante uit die gemeente self. In die laasgenoemde groep (wat deur my kollega, ds Johan Marais begelei is), was daar boonop twee broers, twee tweelinge én ‘n drieling!

Omdat die groep so groot was, het die koshuisgroep by die oggenddiens hul geloofsbelydenis gedoen en die stadsgroep die aand, en by beide is die Nagmaal gevier – wat natuurlik gegewe COVID-19 en al die uitdagings wat dít meegebring het, kreatief benader moes word; ons terreinbestuurder Ampie Human het klein houtskinkbordjies gemaak vir elke gesin/familie met ses glasies en ‘n voorafverpakte broodjie wat hul by die deure kon opneem en na hul sitplekke neem. By die instellingswoorde, het elke gesin dit onder mekaar gedeel. Die oggenddiens se teks was Psalm 121 en die aand Romeine 8 – twee Skrifgedeeltes deur die katkisante self gekies, en wat ons altyd sal laat terugdink aan die pad deur 2020, die jaar van die Groot Ontwrigting, toe ons bemoedig is deur die wete dat ons hulp kom van dié Here wat altyd naby ons is soos die skaduwee aan ons regterkant, en dat niks of niemand ons van Sy liefde kan skei nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN