Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Member Care-model vir Afrika

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 17 Mei 2024

Member Care Southern Africa (MCSA) is ‘n ondersteuningsorganisasie wat fokus op die versorging van sendelinge, ’n onontbeerlike ondersteuningshulp aan sendelinge in Afrika. “Tydens ons onlangse werkswinkel naby Lilongwe, Malawi het ons gefokus op ’n gekontekstualiseerde Member Care-model vir Afrika, die rol wat die uitgebreide familie in die sendeling se lewe en bediening speel, asook aspekte soos fondswerwing en kruiskulturele opleiding en die belangrikheid daarvan, ook vir sendelinge wat kruiskultureel binne hul eie lande werk. Ek is veral getref deur die leiers se entoesiasme oor sending, maar ook hulle openheid om oor uitdagings te gesels.” So vertel Marina Prins, direkteur van Member Care Southern Africa.

 | verskaf : ’n Groepfoto van diegene wat die werkswinkel bygewoon het.

116 | Maatskaplike NOODLYN