Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Meervoudige Standplaasbediening SAAM staan ons sterker

“Ons doen ’n beroep op gemeentes om, waar moontlik, ’n deurlopende meervoudige standplaasbediening in verhouding met ’n ander gemeente te oorweeg.”

Ds Barnard Steyn, Uitvoerende Amptenaar van Bedieningsbegeleiding

“Meervoudige Standplaasbediening, of in Engels bekend as multisite ministry, is onlangs deur die NG Kerk Vrystaat se Gemeente-ondersteuning- en Uitbreidingsfonds (GOUF) in die lewe geroep.” So vertel ds Barnard Steyn, uitvoerende amptenaar van Bedieningsbegeleiding waaronder GOUF sorteer. “In die groter raamwerk is ons verbind tot volhoubare, kontekstuele, missionale bediening.”

Die doel van hierdie projek

“Hierdie projek poog om gemeentes van wie die dravermoë die meeste onder druk is, finansieel en met fasilitering by te staan.

“Die Geloofsentrum Universitas funksioneer reeds as volwaardige hub-gemeente in verhouding met Verkeerdevlei. Bethlehem-Panorama word genooi om ’n volgende tree te gee en as hub-gemeente in verhouding met Arlington en Lindley te funksioneer. Die volgende gemeentes oorweeg dit tans om as hub-gemeentes te dien: Parys-Oos, Pellissier en Heuwelsig.

“Die loodsing van hierdie projek sal dit vir ons moontlik maak om, naas ander, ’n model te help ontwikkel wat die nodige bystand aan gemeentebediening kan help gee waar nodig.”

Ons inspirasie

“Die verhouding tussen die Geloofsentrum Universitas en die NG Kerk Verkeerdevlei bied ’n voorbeeld wat moontlik ander standplase kan inspireer.

“Ds Rikus Botha, leraar van die Geloofsentrum Universitas, behartig ook die bediening te Verkeerdevlei in samewerking met sy kollegas en ander leraars wat betrokke is by dié bediening.

“Beide gemeentes is steeds ecclesia completa (volledig gemeente), maar deel deurlopend verantwoordelikhede, sowel as hulpbronne (materieël, geestelik, kundigheid, toerusting, ensovoorts). Behalwe ’n maandelikse bydrae, maak Verkeerdevlei tans ook ’n substansiële in natura (vrywillige dienste) bydrae tot die Geloofsentrum Universitas se voedselprojek in Bloemfontein.”

Voordele van meervoudige standplaasbediening

Volgens ds Rikus Botha is dit as volg: “Dit skep die geleentheid dat ons mekaar kan help. Om hulpbronne te kan deel, is een van die maniere waarop ons God se Koninkryk bou en dien. Dis ook wonderlik om nie alleen oor die bediening te dink nie, maar om saam met ‘n span kollegas oor die bediening op Verkeerdevlei te kan dink en droom.”

Die uitdagings

“Een van die grootste uitdagings is kapasiteit wat getalle betref,” verduidelik Botha. “Op die platteland is die gemeentes oor die algemeen kleiner en dit veroorsaak dat daar kreatief gedink moet word oor die aanpak van projekte binne die gemeente. In hierdie opsig is dit ook tot voordeel om saam met ‘n groter gemeente in die Koninkryk werksaam te kan wees.”

Nog soortgelyke voorbeelde

Ds Steyn vertel: “‘n Ander Vrystaatse voorbeeld wat moontlik na meervoudige standplaasbediening uitgebrei kan word, is tussen die gemeentes van Bethlehem-Panorama en die gemeentes in Arlington en Lindley. Dit is danksy die goeie verhouding wat daar alreeds tussen dié gemeentes bestaan dat so ’n bedieningsmodel moontlik is.

“Bethlehem-Panorama het vir ds Stefan Conradie as diensleraar bevestig met die opdrag om die bediening te Arlington en Lindley te behartig. Sodoende is die druk wat die uitbring van ’n beroep op gemeentes plaas, verlig. Ds Gideon Lamprecht, leraar van Bethlehem-Panorama, bied ondersteuning daar deur volgehoue mentorskap.”

Kom ons vat hande

“Ons doen ’n beroep op gemeentes om, waar moontlik, ’n deurlopende meervoudige standplaasbediening in verhouding met ’n ander gemeente te oorweeg. SAAM, staan gemeentes inderdaad sterker!

“Is daar dalk ’n gemeente met wie julle alreeds in ’n goeie verhouding staan of met wie julle in so ’n bedieningsverhouding wil staan? Dan is dit nou die geleentheid om van hierdie voorstel gebruik te maak.

“Let wel, gelegitimeerde lidmate, byvoorbeeld emeriti en dosente, kan ook moontlik vir meervoudige standplaasbediening aangewend word.”

Loodsing van die projek

“Ons poog om dié projek so gou moontlik van stapel te stuur en aan die einde van 2023 te evalueer as een van die maniere waarop GOUF ons gemeentes kan bystaan.

“Indien julle deelname oorweeg of meer inligting verlang, sal ons graag persoonlik in gesprek wil tree. Kontak my gerus by bicsteyn@ngkvs.co.za vir meer inligting.”

116 | Maatskaplike NOODLYN