Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lydenstyd | ‘n Sintuiglike belewenis van die lydensweg van Jesus Christus

Die verlossing wat God deur Jesus Christus bewerk, kan geensins gereduseer word tot blote abstrakte teorieë nie. Verlossing vind plaas in menslike vlees en bloed. Inderdaad, Jesus word mens, Immanuel, God met ons. Boonop het mense, soos vertel word in die Evangelies, Jesus met hulle eie liggame teëgekom. Regte mense in werklike kontak met ‘n regte man van Galilea.

Selfs vandag nog ontmoet ons God en die verlossing wat God deur Jesus Christus bewerk het op beliggaamde wyses. Lydenstyd is die seisoen in die kerkjaar waarin ons die lyding van Christus in herinnering roep en daarop reageer in voorbereiding op Paasfees. Lydenstyd duur 40 dae en 6 Sondae lank (baie belangrik: Die Sondae word nie by die 40 dae ingetel nie). Dit begin met As-Woensdag en strek tot en met Goeie Vrydag. Lydenstyd wys by uitstek dat God op ‘n besonderse manier die God van die noodlydende, die arme en die verontregte is en dat Christus in ons werklike nood ingedaal het.

Daarom is dit so kernbelangrik dat hierdie seisoen afskop met stinkende en vetterige as, ‘n liturgiese bewuswording van ons eie vlees se stowwerige eindigheid. Die seisoen eindig met ons voete wat in koel water gewas is of die bittersoet smaak van wyn in ons mond, wanneer ons ons die gesig van ‘n Man se liggaam aan ‘n kruis verbeel. Lydenstyd bied vir jou en vir my die geleentheid om saam na te dink wie ons is en op watter wyse ons ‘n vleesgeworde God ontmoet.

Die volgende stilhouplekke kan oorweeg word om mense uit te nooi om sintuiglik die lydensweg van Jesus te beleef:

1. Die Tuin van Getsemane (Lukas 22:39-53) – Begin om jou in te leef in die tuin van Getsemane. Dink hoe dit vir jou sou gelyk het. Luister na wat rondom jou aangaan en fokus op hierdie tuinspasie:

 • Wat ruik jy?
 • Wat hoor jy?
 • Wat sien jy?
 • Wat voel jy?

GebedO Here, as ek hier in die tuin stil word, bid ek dat U my hart langs hierdie roete sal verander.  Amen.

2. Petrus verloën Jesus (Matteus 26:31-35) – Dalk het jy ook al jou vingers verbrand deur Jesus nie te erken as Here van jou lewe nie. Luister in watter aspekte van jou lewe jy die haan hoor kraai.

GebedHere, met my hovaardige houding het ek al soveel mense en verhoudings swart gesmeer met my vuil hande. Wees my genadig.  Amen.

3. Pilatus was sy hande in onskuld (Johannes 18:33-38) – Kyk na jou hande – wat het jy nagelaat om te doen weens groepsdruk of invloed van buite? Soos Pilatus, wil ons graag ons hande in onskuld was.

GebedHere God, ek het geen verontskuldiging nie. Vergewe my asseblief daardie verkeerde dinge wat ek sê, doen en dink.  Amen.

4. Jesus word gespot (Markus 15:16-20) – Kyk na die gevlegte doringkroon, tel dit versigtig op, voel die tekstuur, herinner jouself aan wat hier gebeur het. Neem ook die pers kleed en die vernedering wat dit verteenwoordig het.

 • Wat ruik jy?
 • Wat hoor jy?
 • Wat sien jy?
 • Wat voel jy?

GebedO Koning van alle konings, ek kan nie begin om die omvang van die vernedering wat U moes deurmaak, te begryp nie. Ek aanbid U, Here Jesus, en eer U, want U het dit vir my kom doen.  Amen.

5. Jesus word gemartel (Markus 15:24-27) – Staan by die kruis: Jy kan die kruis bewonder, jy kan die kruis haat, jy kan die kruis bepeins, maar jy kan nie die kruis ignoreer nie. Dit verteenwoordig te veel. Sien en hoor hoe die spykers ingekap is in die hande en voete van Jesus.

GebedO Here Jesus, al het U nie sonde geken nie, hang U daar aan die kruis. U het gely en is gemartel, sodat ek nie nodig het om onder die toorn van God te ly nie. Ék moes daar wees. Nie U nie.  Amen.

6. Jesus word suur wyn aangebied (Johannes 19:25-30) – Jesus kies om die kruispad by sy volle positiewe te stap, en daarom weier hy die suur wyn. Voel die wattesponsie met asyn teen jou lippe.

 • Waarna dors jy in hierdie lewe?
 • Waarmee probeer jy om jou dors te les?
 • Waarmee verdoof ons die pyn van hierdie lewe?

GebedHere Jesus, ek eer U, want U het die kruispad voluit gestap, sonder om vir die pyn en vernedering daarvan terug te deins.  Amen.

116 | Maatskaplike NOODLYN