Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Leer meer, oor en weer

Deur ds René Wessels, Sentrum-deelnemer en leraar van NG Gemeente Virginia

Die Sentrum vir Predikantebegeleiding het vanaf 2 tot 6 Maart 2024 op Menuha plaasgevind en dit was weereens ’n wonderlike tyd saam met kollegas. Ons het tyd gehad vir stilword en om weer by mekaar iets nuuts te hoor vanuit elkeen se eie belewenis. Hierdie sentrum is altyd ’n spesiale geleentheid waar daar nuwe ontdekkings gemaak word rakende die bediening en hoe ons mekaar kan help binne ons elkeen se unieke konteks van gemeente-wees. Dit is werklik ’n geleentheid waar ‘n mens kan groei binne ’n veilige ruimte as persoon en predikant. Deelnemers en begeleiers kon bymekaar leer hoe om nuwe maniere te kry om binne ’n bepaalde konteks te werk in moeilike omstandighede. As jy die Sentrum vir Predikantebegeleiding bywoon, is dit gewaarborg dat jy wegstap met ’n nuwe idee of dalk selfs iets nuut leer van jouself of weer ontdek.

‘n Geleentheid is daar vir ons elkeen om onsself altyd uit te daag en nuut te dink en Sentrum vir Predikantebegeleiding bied vir ons daardie geleentheid saam met ander kollegas. Dit gee vir jou die kans om uit jou gemaksone te kom om op ander maniere te leer en waar te neem wat die groei-areas, binne elkeen se konteks en dominee-wees in ’n gemeente, is. Mag elkeen van ons opnuut besef dat ons meer by mekaar kan leer as wat ons dalk dink.  

 | verskaf deur ds André Barlow, Sentrum vir Predikantebegeleiding 2024

116 | Maatskaplike NOODLYN