Lig in die duisternis, hier vir God,
mekaar en die wêreld
Kontak ons
Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bloemfontein, 9301

©{{Y}}. NG Kerk Vrystaat. Alle regte voorbehou.

116 | Maatskaplike NOODLYN