Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 1 September 2023

David Botha, eko-korrespondent van Getuienisaksie NG Kerk Wes-Kaapland, deel hierdie week met ons ’n besondere bydrae oor die eko-teoloog Kuzipa Nalwamba. Botha se ontmoeting met haar het hom bekend gestel aan die geskenk wat Afrika-spiritualiteit vir teologie in die algemeen en vir eko-teologie in die besonder is. Sy bring teologie en ekologie as volg bymekaar: “If relationships matter, then the common good is what determines where the church directs its service. A global emergency like climate change should signal the direction of service to address the common ill that threatens all of life.” 

Kuzipa Nalwamba is in Zambië gebore en is ’n geordende predikant van die United Church of Zambia (UCZ). Sy het ’n doktorsgraad in eko-teologie aan die Universiteit van Pretoria behaal. Op die oomblik is sy ’n dosent aan die Bossey Ecumenical Institute by die Universiteit van Genève, Switserland, en ook die programdirekteur vir die afdeling Unity and Mission van die Wêreldraad van Kerke (WRK).

 | verskaf: Rev. Kuzipa Nalwamba, Zambia.

116 | Maatskaplike NOODLYN