Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Koppies vir Jesus – Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.  Met goedkeuring van die kerkraad is daarmee begin. Die doel was om aanvullend in die Barmhartigheidskomitee se voorsiening van kospakkies vir behoeftiges uit die gemeenskap, te voorsien.  Baie gou is ontvangers van die kospakkies by die bewerking van die groentetuin betrek.

Toe kom grendeltyd en is die groente gereed om te oes.  So kon weekliks uit die groentetuin voorsien word vir iets ekstra in die kospakkies.  Grendeltyd het ook gemaak dat die getal kospakkies wat uitgedeel word, vermeerder het vanaf 30 elke twee weke, ná 140 elke twee weke.  Die Here, in Sy Almag, het lank vooruit geweet wat die behoeftes gaan wees en ‘n groentetuinprojek laat realiseer.  Midde-in grendeltyd gaan die projek steeds voort met die nodige permitte en is vele mense baie dankbaar vir hierdie voorsiening.

Soos in baie ander gemeentes gaan die geestelike bediening voort met boodskappe Sondae op die gemeente se Facebook-blad en Bybelstudies op WhatsApp-groepe.  Ds Hennie Hattingh, emeritus-leraar van Parys, help die gemeente in hierdie opsig uit, waarvoor daar groot waardering is.

Tydens grendeltyd was die sonneblomme ook in volle blom en kon baie mense daarmee geseën word.  Dié blomme  is gereeld by die aftree-oord afgegee wat in die eetsaal geplaas is, asook vir ‘n paar dames wat in daardie tyd verjaar het en bó 90 was.

(Foto’s: Hannelie Smalberger)
116 | Maatskaplike NOODLYN