Sinodale Konferensie

SINODALE KONFERENSIE
Kom ons praat met mekaar, met die oog op die Sinode.
23 - 24 November 2021.

Hiermee word u vriendelik uitgenooi na die Sinodale Konferensie van die NG Kerk Vrystaat. Ons wil graag ‘n geleentheid skep waar ons oor brandende sake kan praat en waar ons saam kan nadink met die oog op die komende Vrystaatse Sinode.

Wie is welkom? Alle predikante, kerkraadslede en lidmate.

Na afloop van die konferensie sal taakspanne saamgestel word om die sinode met verslae te bedien.

Registrasie Reiskoste