Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kerk van Christus laat skyn jou LIG!

Deur ds Anton Meiring, leraar van Woodland Hills Gemeenskapskerk

“Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak. En berigte oor Hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Die mense het toe die siekes met allerhande kwale en pyne, dié wat in die mag van bose geeste was, geestelik versteurdes en verlamdes na Hom toe gebring, en Hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Dekapolis, Jerusalem, Judea en van oorkant die Jordaan af het Hom gevolg.”

MATTEUS 4:23-25 AFR83

Kerk van Christus, laat skyn jou LIG!

Matt 4:12-17 & 23-25  (Jes 8:23-9:1)

In hierdie boodskap hoor ‘n mens en voel ‘n mens iets dringends aan. Vir my voel dit asof God vir ons as kerk dringend beveel om met erns en met toewyding sy LIG te laat skyn. Dit is juis God se geleentheid aan sy kerk, om die draer van die boodskap van hoop, verlossing en vergifnis in ‘n donker wêreld te wees.

Kyk en bedink hierdie boodskap!

Kerk van Christus, laat skyn jou LIG!

Direk. Dringend. Duidelik. ‘n Bevel. Dit vra uitvoering, As kinders van God het ons nie ‘n ander keuse as om dit te gehoorsaam nie.

1. Donkerte is die afwesigheid van LIG!
‘n Mens kan nie donkerte meet nie. As jy donkerte wil hê, moet jy die LIG afskakel of jy moet die LIG uitdryf. Maar donkerte is die afwesigheid van LIG.

In die tyd van Jesaja spreek hy ‘n profesie uit wat eers ná 750 jaar vervul sal word. Jesaja profeteer dat die mense rondom die see van Galilea in donkerte en in die skadu van die dood geleef het. Jood en heiden het deurmekaar gewoon. Dit was ‘n onstabiele en ‘n onveilige plek.

Sonde het hoogty gevier. Daar was donkerte. Geestelik en emosioneel was die mense op ‘n uitsiglose, emosioneel uitgebrande plek. ‘n Bydraende faktor was die wrede Herodus Antipas wat ook vir Johannes die Doper laat doodmaak het.

Een van die kommentare gebruik die volgende drie Engelse terme om die donkerte in hierdie mense se lewe te probeer beskryf:
DELUSION (BLINDNESS) = waanbeeld, bedrog, begoëling
DEPRAVITY = slegtheid, verdorwenheid, sedeloos
DESPONDENCY/HOPELESSNESS = Moedeloosheid, wanhoop

Hulle was ver van God af. Hulle was bekommerd, moedeloos en uitsigloos. Daar was geen LIG nie!
2. Jesus Christus skrik nie vir donkerte nie!
Hier staan geskryf dat Jesus nie na Nasaret teruggegaan het nie. Hy is juis na hierdie Donker land. Juis hier waar Hy homself aan lewensgevaar blootstel, daarheen stuur sy Vader Hom. Dit is daar waar Hy ‘n verskil moet maak. Daar stap Hy in met net een doel voor oë en dit is om LIG vir daardie tipiese mense te bring.

Jesus Christus skram dus nie gerieflikheidshalwe weg van sy opdrag nie. Hy bly nie in sy gemaksone nie. Hy stap die donkerte binne en bring goddelike LIG. Verse 23-25 bevestig dit as heidene deur Hom fisiek, emosioneel en psigies aangeraak en gesond gemaak word.

Maar hier begin Jesus sy bediening. Hierheen aanvaar Hy sy eerste beroep. Op gesag van sy Vader en die Heilige Gees stap hy as lig in hierdie moedelose donker wêreld in! Hier preek Hy! Hier kom maak Hy ‘n verskil! Hier dra Hy die LIG in die DONKER! Hier is mense vatbaar, oortuigbaar, honger na hoop, vergifnis, lewe, vreugde en troos!

Hier is die Pontensiaal tot bekering uiters groot! Mense in donkerte smag na die LIG van Jesus Christus en kom tot bekering!

So verbind was Hy tot sy taak en roeping, dat Hy deur die Vader gestuur is om vir sondaars te kom sterf!
3. Jesus Christus skyn deur ons!

God se opdrag hierdie jaar is: Kerk van Christus, laat jou skyn jou LIG!

Ons het net die Here Jesus om aan te bied. Ons het net die liefde van God die Vader en die inspirasie van God die Heilige Gees om aan te bied…  en dit is  genoeg!

Ek hoor “Kerk van Christus, laat skyn jou LIG!”

Hou op met debatte oor die doopwater! Tyd is beperk!

Is 2024 dalk die jaar van ons Here en Verlosser se wederkoms? Is 2024 dalk die jaar van jou hemelvaart (persoonlike sterwe)?

Soos Jesus Christus, oorrompel alle mense met Sy liefde en nooi hulle om God se Koninkryk binne te gaan!

Laat God die Gees mense deur bekering onder nuwe gesag en nuwe beheer plaas!

Laat God toe om deur ons die LIG vir mense te gee sodat ulle ons ook aan die hand sal vat en sal sê: ons het gehoor, die Here is by julle!

KERK VAN CHRISTUS, LAAT SKYN JOU LIG!

Christus het hiervoor gely, gesterf en opgestaan!

Amen!

 | verskaf: Ds Anton Meiring

116 | Maatskaplike NOODLYN