Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

JONK Vrystaat!

Dis die jeug wat die toekoms van die kerk en die wêreld sal bepaal

Die hoë prioriteit wat die geestelike versorging van jong gelowiges moet ontvang, kan nie genoeg beklemtoon word nie, want dit is húlle wat die toekoms van die kerk en die wêreld bepaal. Die jeug is diegene wat die kerk en die samelewing, nie net in die toekoms nie, maar nou reeds op baie terreine lei; hulle moet dus goed toegerus word om getuies van Jesus se koninkryk te wees. 

JONK Vrystaat 

Daarom is dit vir ons in die Vrystaat so belangrik om die JONK Vrystaat Netwerk tot ons beskikking te kan hê. Ds Francois Lamprecht, sameroeper van dié besondere netwerk, verduidelik meer oor wat dit behels: “JONK Vrystaat is ’n netwerk wat fokus op die bediening van jong gelowiges in ons Vrystaatse gemeentes. Dis nie vir elke gemeente moontlik om jeugbedieningspesialiste aan te stel of om jeughulpbronne aan te skaf nie en daarom beywer ons ons daarvoor om gratis hulpbronne vir die kerk beskikbaar te stel asook om ontwikkelingsgeleenthede te skep waarby ons jong gelowiges en kinders kan betrek. 

“Die Christen-jeug kort goeie voorbeelde en toerusting om hul geloof aktief uit te leef. Dit sluit in om hulle toe te rus om God se Woord te bestudeer, aktiewe gebedsgewoontes te beoefen en om ander te dien.”

Een van die belangrikste take van ’n gemeente

“Die bediening van God se genade aan kinders is een van die belangrikste take van gemeentes,” verduidelik Lamprecht. “Ons as kerk het die verantwoordelikheid om seker te maak dat nuwe generasies geestelik ontwikkel sal word wat sal weet Wie God is en die vermoë sal hê om Sy wil vir hul lewens te kan onderskei. Daarsonder sal ons kerke nie die volgende paar dekades haal nie.

“As die jeug reg geïnspireer en toegerus word, kan hulle ‘n groot verskil in die samelewing maak. Hul skole, hul gemeenskappe en selfs globaal sal die impak daarvan ervaar word. Hulle kan tot ‘n beter samelewing bydra deur geloofsgebaseerde waardes en beginsels uit te leef.”

Hoe kan JONK Vrystaat ’n verskil aan ons gemeenskappe maak?

“Ons land kan regtig baat by ’n generasie van getroue getuies wie se lewens daarvan getuig dat God die hoogste prioriteit in hul lewens is,” sê Lamprecht.

“Elke jong Christen het ook die potensiaal om ander jongmense te beïnvloed en te lei. Hulle kan ‘n positiewe invloed hê op hul vriende en familie, en hulle kan ander aanmoedig om hul geloof te ontdek en daarin te groei.

“Kortom, die belangrikheid van ons jeugbediening lê onder andere daarin dat hulle die toekoms van die kerk en die wêreld sal bepaal. As hulle goed toegerus word, kan hulle ‘n groot positiewe impak hê op die samelewing en op ander jong mense om hulle heen.”

Hoe, of op watter maniere kan lidmate by JONK Vrystaat betrokke raak?

“Lidmate kan op die uitkyk wees vir ons volgende Jongres en seker maak hulle skryf hul kinders in daarvoor,” moedig Lamprecht aan. “Dis ’n tweedag-kongres vir skoolgaande kinders waar ons saam met mekaar God se liefde vier, meer van Hom leer en saam ons lewens rig op dit waarvoor Hy ons geroep het!”

Kontak ds Francois Lamprecht by francois@ngkerkpellissier.co.za vir meer inligting.

Foto’s: Verskaf

116 | Maatskaplike NOODLYN