Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jongmense verlig die toekoms!

Kougom Studente Kamp, voormalig ‘n eerstejaars-kamp, het dié jaar vuur en vlam teruggekeer ná die Covid-19 pandemie met die enkele doel om passie in die toekoms van ons land se harte te kweek. Gedurende 2022 het die Kougom-span besluit dat 2023 se kamp die perfekte geleentheid is om ‘n spasie te maak en inspirasie te leen aan dié wat hul studentelewe betree in 2023 of hul studies verder aanpak en dit is presies wat die span uitgerig gekry het tydens die kamp wat 18 tot 21 Januarie te Mooigenoeg-Kamperrein plaasgevind het. Met oor die 80 bywoners was die passie en energie op die kampterrein tasbaar en in slegs 4 dae het die span saam met die studente gewerk om ‘n nuwe passie te kweek, deur Christus, vir hul toekoms as individue sowel as ‘n hoop vir die samelewing.

Die tema vir die 2023 kamp was Igniting The Future, gefokus op Moses en die brandende bos (Eksodus 3:1-14) waar Moses die opdrag ontvang om die Israeliete uit Egipte te red. Soortgelyk, het ons almal ‘n opdrag van die Here ontvang wat ons lei na ons roeping en deur die kamp het die geestelike leiers, dominees, kringleiers en musiekspan gefokus op die ontdekking en uitbou van die bywoners se individuele roepings tot God se groter Koninkryk. Een van die hoogtepunte van die kamp was die tweede aand met die jaarlikse Crossing-uitvoering. Die uitvoering het die bywoners die geleentheid gegee om iets van die Here in hul eie lewe te ervaar, hulself weer voor Sy voete te bring en ‘n dankbaarheid vir elkeen se gawes, talente en gemeenskap te vestig. Die reaksie was oorweldigend en alhoewel ‘n paar trane gepink is, was die gevoel van liefde en teenwoordigheid van die Here tasbaar. Soortgelyk kon die entoesiasme van almal teenwoordig aangevoel word met die laaste aand van die kamp, waar die span en bywoners gesing en gedans het gedurende die lofsang-sessie.

Tog was dit nie net in die harde, duidelike oomblikke waar dié entoesiasme aangevoel kon word nie, maar ook in die stil laatnag-gesprekke met die studente, waar ons saam kon lag en huil oor matriekuitslae en gesels oor die hoop wat elkeen het vir hulle toekomstige paaie. Oomblikke waar die Here tussen die omgee-gesprekke (of DMC’s soos wat die studente dit noem) kom fluister en vashou in sy teenwoordigheid.

Kougom Kamp 2023 was werklik ‘n wonderwerk vanuit die span en bywoners se oogpunt. ‘n Oomblik in tyd waar nuwe en ou studente mekaar kon inspireer, saam ‘n dieper aspek van die Here ontdek en fokus op hul eie roete saam met die Here en hoe hulle saam kan werk om die toekoms te verlig, in Sy naam.

Foto’s verskaf
116 | Maatskaplike NOODLYN