Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  Die Kuratorium skep saam met die Sinode van die Vrystaat vir jong leraars die geleentheid om twee maal per jaar VBO-punte te kan verdien deur ’n retreate by te woon waar ons dan gesels oor die bediening en saam soek na maniere om die uitdagings van die bediening te bestry.

13 en 14 Oktober was weer so ’n geleentheid.  Sewe jong leraars naamlik: Edward Kruger, Marnico Wessels, Nadine Jacobs van Rooyen, Wessel Wessels, Stephan Welthagen, Elandré Schwartz en Anika Sanders het saam met ds Werner Klindt en ds Johann Kemp van hierdie geleentheid gebruik gemaak.  Ons was baie geseënd om te luister en saam te gesels met Hanneke Lubbe van Hospice wat vir ’n tweede keer die retreat aangebied het.  Hanneke het sessies aangebied oor traumaberading en veral hoe om gesprek te voer met volwassenes sowel as kinders wat geraak word deur trauma, hetsy primêr of sekondêr.  Hierdie sessies sal jong leraars en eintlik enige berader baie help in die bediening waar daar met traumagevalle gewerk word.  Dr Marius Swart van Mediclinic het Donderdag 14 Oktober by die groep aangesluit en ’n sessie aangebied oor wat medici se verwagting is van die predikant se betrokkenheid by baie siek mense, veral terminale pasiënte en sterfgevalle.

Soos by elke retreat het ons heerlik geëet en lekker geslaap by Menuha en was daar ook geleentheid om sosiaal te verkeer waartydens die gesprekke oor jong leraars se bediening nog verder voortgesit is.

Die gereelde bywoners het met hierdie retreat vir ds  Johann Kemp gegroet en bedank vir sy bydrae tot die retreats.  Ds Kemp was vanaf 2014 die fasiliteerder by die retreats en hy word opgevolg deur ds Werner Klindt en ds Org van der Watt.

Met die laaste retreat het ek agtergekom dat die bediening verander het en dat daar werklik van geleenthede soos hierdie gebruik gemaak moet word om jou voor te berei of op te skerp.  Enige leraar in die Vrystaat wat een tot vyf jaar in die bediening is kan hierdie geleenthede bywoon en dit is werklik die moeite werd!

116 | Maatskaplike NOODLYN