Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons hoor al hoe meer hoe dat daar op die Vrystaatse platteland moskees (aanbiddingsplekke vir Moslems) opskiet. Party Vrystaatse dorpe het al meer as een moskee. Daar is al hoe meer Afrikaanse meisies, waarskynlik met ‘n kerklike agtergrond, wat met Moslems trou. Huwelike tussen Christene en ongelowiges (wat mense van ander godsdienste insluit) word onder andere deur ‘n teks soos 2 Korintiërs 6:14 verbied.

Islam is al nader aan ons as ons voorstoep. Dit is al binne ons huise in dié opsig dat daar elke Vrydagoggend, skuins voor ses uur, ‘n oggend-oordenking onder die titel Iqraa uitgesaai word op RSG. Die woord Iqraa is ‘n Arabiese woord wat “lees” of “resiteer” beteken. Dit is boodskappe wat deur Moslems in Afrikaans uitgesaai word in dieselfde styl as die Christelike oggend-oordenkings. Daar word gefokus op algemene waarhede wat onder andere die indruk sou kon wek dat Christene en Moslems dieselfde God aanbid. Niks kan egter verder van die waarheid wees as dié idee nie.

Islam is een van die vinnigste groeiende godsdienste in Suid-Afrika[1]. Islam het in drie fases in Suid-Afrika gegroei. Die eerste fase het plaasgevind toe Moslems gebring is as deel van die gedwonge migrasie van slawe, politieke gevangenes en politieke ballinge uit Afrika en Asië (hoofsaaklik uit die Indonesiese Argipel) wat van ongeveer 1652 tot die middel 1800’s geduur het. Die tweede fase was met die aankoms van gekontrakteerde arbeiders uit Brits-Indië om tussen 1860 en 1868 in die suikerrietlande in Natal te gaan werk, en weer van 1874 tot 1911. Van die sowat 176 000 Indiërs van alle gelowe wat na die Natal-provinsie verskuif is, was byna 7-10% van die eerste groep Moslems.

Die derde fase[2] was in die post-apartheid era en is gekenmerk deur die golf van Afrika-Moslems wat op die kus en grense van Suid-Afrika aangekom het. Onlangse syfers stel die getal op ongeveer tussen 75 000 en 100 000. Daar is onder die Moslems van die derde fase ‘n aansienlike aantal Moslems uit Suid-Asië, wat as ekonomiese migrante hier aangekom het.

Hoewel die meerderheid Moslems in Suid-Afrika Sunni’s is, is daar ook ‘n kleiner getal Sji-iete. Daar is onder hulle ‘n groot Ahmadi-aanhang, veral in Kaapstad. Ons kyk by ‘n volgende geleentheid na die groeperinge onder Moslems, wat ook hier genoem is.

Daar word gesê dat in Sjinese skrif, die karakter wat ‘n krisis aandui, uit twee karakters bestaan, naamlik een wat gevaar aandui en die ander een wat geleentheid aandui. Met die groeiende Moslembevolking in Suid-Afrika, meer nog in die Vrystaat, is dit belangrik om kennis te neem van die gevare wat dit mag inhou. Dit is egter van groter belang dat ons ook die geleentheid hierin raaksien. ‘n Sendingveld is op ons voorstoep afgelaai wat ons nie durf ignoreer nie. Dit is ‘n oop deur wat ons moet gebruik om die wonderlike Evangelie, dat Jesus Christus die enigste Verlosser is, aan Moslems te verkondig.

Dr Enrico Casaleggio, Werkgroep vir Islam, Vennote in Getuienis

116 | Maatskaplike NOODLYN