Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Islam: ‘n Paar kernfeite

Islam is ‘n godsdiens wat deur Mohammed gestig is.

Hierdie kort sinnetjie is gelaai met betekenis en ons kyk vandag baie kortliks na die belangrikste implikasies daarvan:

  • Islam is die naam van die godsdiens wat deur Moslems beoefen word. Die woord “Islam” beteken[1] “volledige oorgawe en onderwerping aan die wil van Allah”.  “Moslem” beteken om “jou in vrede te onderwerp aan die wil van Allah”. In die verlede is hulle dikwels Mohammedane genoem na aanleiding van hulle verbintenis met Mohammed. Hulle ervaar dit egter as ‘n belediging om só genoem te word, aangesien hulle nie Mohammed aanbid nie, maar vir Allah.
  • Islam is ‘n monoteïstiese godsdiens, wat beteken dat hulle net in een god glo, naamlik Allah. Allah is die Arabiese woord vir god en selfs Arabiese Christene en Jode gebruik hierdie Naam om na hulle God, die Here, te verwys[2].
  • Mohammed is hulle belangrikste profeet. Hy is in 570 nC gebore. Sy pa sterf ‘n paar dae voor sy geboorte. Sy ma sterf ook toe hy 6 jaar oud was. Hy is toe deur sy oom grootgemaak. Hy was ‘n veewagter wat met ‘n ryk weduwee getrou het (sy eerste huwelik). Sy naam was eers Abdull Cassim voordat hy ‘n profeet geword het. Hy was toe 40 jaar oud (610 nC). Hy het in 623 nC gevlug van Mekka na Medina toe die bevolking van Mekka hom en sy volgelinge wou uitwis. Hierdie vlug word die Hijrah genoem, en is die begin van die Islam-kalender. Hy sterf in 632 nC op die ouderdom van 62. Aanvanklik het hy baie teenstand van die Arabiere ervaar. Hy is beledig, vervolg en met klippe gegooi. Na drie jaar het hy minder as 40 bekeerlinge gehad. Vir 10 jaar is hy toegang tot Mekka geweier. Toe hy in 632 nC sterf, was byna die hele Arabië onder die invloed van Islam.
  • Wat die literatuur van die Moslems betref, is die Koran die belangrikste. In kort is die verhaal agter die Koran dat Mohammed in ‘n grot ‘n sielsverryking ervaar het. Die Engel Gabriël het na bewering die wil van God aan hom dikteer. Hy was ‘n analfabeet, maar kon toe skielik skryf. Die Koran erken Jesus (Isa) as profeet, so ook Moses, Abraham, Noag en Adam. Dit is die boek wat die meeste in die wêreld gelees en gememoriseer word.
  • Jesus word, soos reeds genoem, in Islam as profeet erken, maar nie as God of Verlosser nie. Hy staan onder hulle as Isa bekend. Hy is die enigste van hulle profete wat “sondeloos” genoem word. Hulle glo dat Hy nie aan die kruis gesterf het nie. Die persoon wat gekruisig is, het volgens die Koran, vir die mense bloot na Jesus gelyk, maar dit was waarskynlik eerder Judas of Barabbas wat in Jesus se plek gekruisig is. Hulle glo dat Jesus (Isa) weer sal terugkom.

Hierdie kernfeite help ons om ‘n basiese begrip te hê van wat Islam is, wie Moslems is en wat hulle geskiedenis is. Dit is die mees basiese kennis om te hê as ons met Moslems in gesprek wil tree met die oog op die deel van die Evangelie.

Ons kyk ‘n volgende keer na die beginsels, of pilare, waarop Islam gebou is. Ons wil ons kennis daarvan benut om die Evangelie met hulle te deel.

[1] Oosthuizen, G.C. 1977. Die Godsdienste van die wêreld, bl 43-116. Kaapstad: NG Kerkboekhandel

[2]Archer, P. 2014. Religion 101. Avon, Massachusetts: Adamsmedia

116 | Maatskaplike NOODLYN