Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Islam en Kersfees

Ek dink dat die meeste Christene weet dat Moslems nie vir Jesus as God erken nie. Soos voorheen genoem, staan Hy by hulle as Isa bekend. Daar is egter drie sake, wat deur Moslems geglo word en met Kersfees verband hou, wat die meeste Christene nie weet nie.

Eerstens glo Moslems, verbasend genoeg, ook in die maagdelike geboorte van Jesus. Surah (hoofstuk) 19 van die Kuran word die Sura Maryam genoem. Maryam is die Arabies vir Maria. Die Koran verwys meer na Maria as wat die Bybel na haar verwys. Volgens die Koran het Maria boodskappe van Allah ontvang deur die aartsengel Gabriël. Allah het Maria ingelig dat daar op ‘n  wonderbaarlike manier ‘n kind in haar verwek is deur die ingryping van die “goddelike gees”, hoewel sy nog ‘n maagd was.

Die naam van haar kind is deur Allah gekies, naamlik Isa, dit wil sê Jesus. As sodanig het die ortodokse Islamitiese geloof die maagdelike geboorte van Jesus gehandhaaf, en was daar in die algemeen eenstemmigheid in tradisionele Islam dat Maria ‘n maagd gebly het dwarsdeur haar lewe.

‘n Tweede saak wat by die meeste Christene onbekend is, is dat hoewel Moslems glo dat Jesus (Isa) nie God is nie, hy tog sondeloos was[1]. Al die profete in Islam, byvoorbeeld Moses,  Dawid, Noag en Abraham word as sondaars gereken. Selfs Mohammed word as sondaar voorgehou. Slegs Isa (Jesus) word beskryf as iemand wat sondeloos was. Dit hou ook verband met die “Kersverhaal” in Islam, aangesien die engel Gabriël dit reeds aan Maria genoem het by die aankondiging van sy geboorte (Sura 19:19).

‘n Derde saak in Islam wat met die geboorte van Jesus (Isa) verband hou, is dat hulle glo dat sy geboorte in Augustus of September plaasgevind het. Die rede daarvoor is dat die Koran in Sura 19:24,26 noem dat toe die kraampyne Maria oorval het, was sy in die omgewing van ‘n palmboom. ‘n Engel het toe vir haar gesê om van die ryp dadels te eet as ‘n pynstiller. In daardie omgewing is daar net in Augustus en September ryp dadels[2].

Hoewel Christene en Moslems nie dieselfde God aanbid nie en Moslems Jesus nie as God erken nie, bied Kersfees vir ons ‘n wonderlike geleentheid om teenoor hulle te getuig. Die meeste Moslems sal dit verwelkom as ons hulle ‘n geseënde Kersfees toewens. Dit is ‘n baie gemaklike aanknopingspunt waar ons die raakpunte, soos in hierdie stukkie uitgespel, kan benut om uiteindelik uit te kom by die belangrike verskil, naamlik dat ons glo dat Jesus Christus God gebly het toe Hy mens geword het en dat elkeen wat die Naam van die Here aanroep,  gered sal word (Romeine 10:13).

Geseënde Kersfees!

[1] Study-Islam.org. Chapter VII. The Sinless Prophet of Islam

[2] Understanding Islam, Newsletter. tutor@free-islamic-course.org

116 | Maatskaplike NOODLYN