Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Integriteit

Deur ds Gideon Lamprecht,
leraar van NG Gemeente Bethlehem-Panorama

1 Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir  
   hom gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!

GENESIS 17:1 AFR83

’n Woord wat ’n mens deesdae min hoor, is die woord ‘onkreukbaar’. Dis asof dit uit ons woordeskat verdwyn het. Onkreukbaarheid is die ou woord vir wat ons mense in die moderne tyd ‘integriteit’ noem. Dat onkreukbaarheid, of dan ‘integriteit’, ’n bedreigde spesie geword het, is waar. Om integriteit te beskryf is moeilik, eintlik onmoontlik. Eerlikheid, opregtheid, getrouheid, liefde, deernis en al die ander vrug van die Gees (Galasiërs 5:22-23) is onlosmaaklik deel daarvan. Jy beleef integriteit, of die gebrek daaraan, in mense wat jy oor jare heen goed leer ken het. Maar miskien moet jy nie te veel na ander mense kyk as jy opsoek daarna is nie.

Die vraag is of jý iemand is met integriteit, onkreukbaarheid? Kan ander mense dit in jóú beleef?  ’n Mens word nie met integriteit gebore nie. Dis iets wat jy aanleer –  met baie kere se probeer en misluk, selfs deur skade en skande heen. Elke dag is ’n dag van geestelike groei, en daarmee aanhou totdat iets daarvan in jou lewe sigbaar word. Dit gaan daaroor dat jy ’n ‘heel’ mens moet wees, volwasse in jou denke, opreg in jou dade, eerlik in jou liefde vir God en mense. God sal weet of jy so is. Hy is die kenner van ons harte. Wat Hy eeue gelede aan Abraham gesê het, sê Hy ook vandag vir jou en my: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg.” (Genesis 17:1). Dis waar integriteit, onkreukbaarheid begin: By ’n lewe voor die aangesig van God.

 | verskaf: Ds Gideon Lamprecht, leraar van NG Gemeente Bethlehem-Panorama

116 | Maatskaplike NOODLYN