Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister.”

Hierdie was die opsommende gedagte van ds Adrie Potgieter na afloop van ons eerste Vennote in Getuienis Raadsvergadering na die afgelope Vrystaat Sinode.

Jesaja 50:4-5

… Elke môre laat Hy my opnuut weer luister,

Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister.

Die Here my God het my geleer om te luister: …

‘n Vergadering waar om te luister, baie handig te pas gekom het. Op hierdie eerste vergadering van die Raad van Vennote in Getuienis na haar nuwe samestelling by die onlangse Bloemfontein Sinode 2022, is elke bedieningsterrein van hierdie werksaamheid bespreek deur die uitvoerende amptenaar en die sameroeper van die betrokke terreine. Werk met baie geskiedenis en nuwe werk met nuwe hoop is van die onderwerpe wat bespreek is.

Prof Jurgens Hendriks van die Universiteit van Stellenbosch en NetAct was ook by hierdie vergadering om te fasiliteer. Sy insiggewende gedagtes rondom ons werk en die impak daarvan regoor Suid-Afrika en die wêreld was voorwaar ‘n aanwins.

Tydens die vergadering is ‘n nuwe Dagbestuur aangewys wat die dag-tot-dag van hierdie werksaamheid gaan lei. Hulle is: Dr Riaan Stander – voorsitter, dr Juppi Steurer – ondervoorsitter, di Rikus Hattingh, Joe Müller, Frans du Toit, mnr Adriaan de Ruiter (namens Ondersteuning), ds Barnard Steyn (namens Bedieningsbegeleiding), dr Leon Foot (namens Visionering) en dr Nico Mostert – Uitvoerende Amptenaar.

Vennote in Getuienis maak ook graag ons bedieningsterreine aan julle bekend. Kontak die sameroeper gerus indien julle meer inligting wil hê.

Buitelandse Vennootskappe

Zambië | Dr J Steurer

Lesotho | Ds J Müller

Namibië | Ds A Meiring

Reformed Family Forum | Dr AJJ Stander

Botswana | Ds TC du Toit

Angola | Ds KP du Preez

Asië | Ds JH Hattingh

NetACT | Dr KP du Preez

Binnelandse VennootskappeNGK, RCA, NGKA, VGKSA | Dr AJJ Stander

SA Raad van Kerke Vrystaat | Ds DV le Roux

Evangelical Lutheran Church in Southern Africa | Dr G van der Watt

Getuienis Aksies

Studente bediening | Ds CV de Vries

IMSA (Arbeidsbediening) | Ds DV le Roux

Bybelgenootskap | Ds SF Coetzee

Publieke Getuienis | Ds A Potgieter

Islam in Afrika/Suid-Afrika/platteland | Dr E Casaleggio

Werkgroep vir Teologiese besinning | Dr J Steurer

Korttermyn uitreike en Sending bewusmaking | Ds Chris de Vries

Missionale Diakonaat | Vakature

Foto’s deur Karisma Coetzer. Vennote in Getuienis Raadsvergadering, 19-20 April 2022 op Mooigenoeg.
116 | Maatskaplike NOODLYN