Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hoop vir jou pad, sterker as vrees vir omstandighede

Deur ds Gerhardt Wessels, leraar van NG Gemeente Kroonstad-Suid

“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My.

JOHANNES 14:1 AFR83

Vrees is baie mense se daaglikse metgesel. Gelukkig is ons hoop in God sterker as vrees. Maar dan moet hoop voortdurend groei en nagestreef word. Ons moet op God gefokus wees.

Om op God te hoop, beteken nie ’n ontkenning van die realiteite van ons dag nie. Glad nie; dit beteken wel dat hoop rekening hou met ’n nuwe werklikheid – God se werklikheid. Dit wat onmoontlik lyk en voel vir ons, kom maak God moontlik. Hoop verskuif ons uitkyk gedurig na die wêreld van God. Die hoop kom her-fokus ons aandag op God te midde van ons eie uitdagings en worstelinge met ons probleme in die lewe. Dit laat ons ’n nuwe toekoms sien; hierin sien en vind ons hoop.

Hoop is om Christus hier en nou te vertrou met ons hele lewe, met elke aspek daarvan, asook met daardie lewe wat wag in sy nuwe wêreld, die ewige lewe. Daarom laat hoop ons ook stroomop leef, nie maar net ’n maklike lewe nie, maar ’n lewe met doel en fokus geleef.

Hoop laat ons te midde van twyfel, vrees en ongeloof volhard in God se rigting, om Hom voor oë te hou. Selfs as ons struikel – en die werklikheid is, dit gaan die een of ander tyd wel gebeur – hou hierdie vlam van hoop nie op met brand in ons hart nie. Keer op keer rig dit ons weer op God se hand wat hoop bied vir ons.

Hoop sien uit na ’n ander moontlikheid as waarin ons ons bevind. Dit vra van ons om God te soek, om ons oog gerig te hou op Hom, want ons lewe is in Hom en deur Hom. Dit vra van ons om daagliks afhanklik van God te leef. Daarom: In tye van twyfel, swaarkry, die onbekende en vrees, moet ons draai na God, Hy sal ons hoop gee en dit brandend hou in ons harte; vertrou op Hom.

Here, dankie dat ons kan weet dat U in alle tye by ons is, om die hoop wat daar in U is brandend te hou en uitkoms te verseker in die onmoontlike wat U moontlik maak. Mag ons hoop op U gefokus wees en ons elke dag sterker groei daarin, omdat U dit vir ons gee. Mag ons die vrymoedigheid hê om voor U te kom in gebed, met dit waarmee ons worstel, asook ons behoeftes. En as U uitkoms gee, Here, mag ons dan met dankbaarheid ook ons lof aan U bring. Amen.

 | verskaf: Ds Gerhardt Wessels

116 | Maatskaplike NOODLYN