Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Excelsus | Hoof van Sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Area

Excelsus

Ander

Kuratorium, die Noordelike sinodes en die sinodes van Noord-Kaap en Kwazulu-Natal

Posisie

Hoof van sentrum vir Bedieningsontwikkeling

Sluitingsdatum

12 Januarie 2024

Diensaanvaarding

1 Maart 2024 of so gou moontlik daarna

Navrae
Kuratorium
ngkerk@up.ac.za  
Gemeenteprofiel
Profiel / ander
 • Bevoegdheid as leraar in die NG Kerk met gemeentelike ondervinding van ongeveer 10 jaar 
 • ‘n Doktorsgraad in teologie
 • VBO punte moet op datum wees
 • Ervaring in bestuur en aanbied van kursusse en toerusting
 • Ervaring en kennis van kerklike werksaamhede in sinodale strukture
 • Vermoë om te netwerk en te skakel met gemeentes, leraars, kerklike strukture en die akademie
 • Spanwerker met gesonde menseverhoudinge
 • Kennis van VBO-landskap en van kurrikulum ontwikkeling sal ‘n aanbeveling wees.
 • Ouderdom tussen 35 en 60 jaar.
Pligte
 • Fasilitering en ontwikkeling van die VBO-program vir leraars, diensleraars, standplaasleraars en bedienaars, in samewerking met die Kuratorium, die Noordelike sinodes en die sinodes van Noord-Kaap en Kwazulu-Natal.
 • Bepaling en bestuur van die aanbieding van kursusse en leergeleenthede vir VBO in lyn met riglyne van die Algemene Kuratorium.
 • Bestuur van die proses vir voldoening aan die vereistes vir VBO-punte vir leraars, diensleraars, standplaasleraars en bedienaars en skakeling met die leraars in veral die Noordelike sinodes.
 • Self ook verantwoordelik vir doseerwerk, kursusontwikkeling en aanbieding.
Vergoeding
 • ‘n Salarispakket met byvoordele volgens sinodale skaal.
Aansoek

Aansoeke en aanbevelings deur kerklike liggame word gerig aan die Kuratorium by ngkerk@up.ac.za

116 | Maatskaplike NOODLYN