Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hier is jy veilig en hier is jy welkom

Deur ds Elize Nel,

My eerste ervaring as deelnemer van die Sentrum in Maart 2023 was “Intens maar fantasties”. Toe ek uiteindelik kon teruggaan as waarnemer, het ek gewonder of ek weer so ’n belewenis sal ondervind. Met groot oortuiging kan ek vir julle sê: JA in hoofletters, JA!

Hierdie Sentrum, van 20 to 22 Mei te Menuha, het my soveel geleer wat ek kon terugvat bediening toe. Hoe ek myself as predikant handhaaf in verskillende situasies, kan ek nou telkens terugvat na wat ek geleer het oor my gedragsbekwaamhede en my “organikins”.

Die Sentrum begin op ’n Maandag, ’n besige Maandag, maar wanneer jy afdraai na Menuha en deur die eerste hekke ry, los jy die besige lewe agter. Al het jy sopas verdwaal op vreemde grondpaaie, as jy die afdraai sien, voel jy tuis. So deur die wildkampe deur kronkel die paadjie ál boontoe na die konferensielokaal en al die huisies in die bosse. Daar daal ’n rustigheid oor ’n mens neer.

Elke keer verwelkom al die predikante mekaar met soveel warmte, of hulle jou ken of nie. Ag, en hoe lekker is dit nie as jou mentor ook daar is nie. Daar heers ’n atmosfeer van: Hier is jy veilig en hier is jy welkom. En die koffie staan altyd gereed.

Die deelnemers moes sommer vroeg al daar wees, die begeleiers en waarnemers kon later daar wees. Ek het darem genoeg tyd gehad om eers te verdwaal op grondpaaie, of eerder nuwe paaie te ontdek. Ds André Barlow verwelkom almal, asook die inkommers van die ander Sinodes (want hier is almal welkom, al is jy nie deel van die NG Kerk Vrystaat nie). Die program word uiteengesit en ons verdeel in groepe. Een deelnemer, twee begeleiers en ’n waarnemer of twee in ’n groep.

Heel eerste het ons in ons groepe Oop-kaarte gespeel. Hier leer ons meer van mekaar in die groep. Drie kaarte met prente vertel ’n storie. Stories wat ons meer van jou wêreld, bediening, seer en vreugdes vertel.

Die aand het ons almal lekker om die vuurtjie rustig gekuier, sterre gekyk en mekaar beter leer ken. Daar is heerlik geëet, sommiges is vroeg bed toe, ander het nog gekuier en speletjies by die vuur gespeel.

Die volgende oggend is ons vroeg op, het koffie en beskuit geniet en toe die kronkelpad aangedurf na die kapel toe vir oggendwyding. In die kapel word jy rustig en stil terwyl Nadine vir ons 1 Korintiërs 13 op ’n verfrissende manier uitlê.

Terug waar elkeen in hulle groep is, is dit tyd vir rollespel. Deur die rollespel word hier agt gedragsbekwaamhede getoets, naamlik: Afrigting en mentorskap of begeleiding, besluitneming (insluitend probleemoplossing), effektiewe kommunikasie (insluitend konflikhantering), emosionele selfbestuur, leierskap (insluitend verantwoordbaarheid), denkvermoë, beplanning en die implementering daarvan, en geloofsvolwassenheid (insluitend geloofsonderskeiding).

O, en jy word behoorlik getoets (soms word die begeleiers ook getoets, as die deelnemer almal onkant vang, sorg dit vir heerlike vermaak.) Die rollespel is nie vir almal lekker nie, dit haal jou uit jou gemaksone, maar dis hier waar jou gedragsbekwaamhede na vore kom.

Die deelnemers voel ontbloot en of almal in hulle binneste grou, maar tog erken almal hoeveel hulle van hulself geleer het. Die begeleiers en waarnemers word weer herinner aan hulle eie gedragsbekwaamhede. Jy leer net soveel by die deelnemers se optrede as wat hulle dalk by jou as begeleier of waarnemer leer.

Dag 2 se aandkuier om die vuur is altyd interessant, want dis hier waar die deelnemers behoorlik uiting gee aan hulle ervaring van die rolspelle. Maar die deelnemers is gewoonlik hierdie aand moeg, ’n emosionele moeg. Die rollespel vat baie energie.

Op die laaste dag ná ons weer oggendwyding in die kapel gehad het, kom die groepe weer bymekaar. Die 360°-vraelyste se uitslae word met elke deelnemer bespreek. Daar is vyf vraelyste ingevul, die deelnemer en dan vier ander mense wat hom/haar ken. Die vrae handel oor die agt gedragsbekwaamhede. Die deelnemers sien hulself deur die ander respondente in hul gemeente, wat saam met hul die vraelys ingevul het.

Die deelnemer identifiseer op sy/haar eie aan watter gedragsbekwaamhede hy/sy wil werk. So ook identifiseer die begeleiers en waarnemers drie gedragsbekwaamhede wat hulle weer dink die deelnemer aan kan werk, op grond van wat uit die rollespel gekom het. Meeste van die kere stem dit ooreen met mekaar.

Die gedragsbekwaamhede is egter nie al waarop die sentrum fokus nie. Elsabé het met elke deelnemer ’n een-tot-een-sessie waar sy die deelnemer se “organikins” identifiseer. Hierdie is organiese gawes, wat jy al van jou geboorte af het en help jou om sekere van jou gawes na vore te bring in spesifieke situasies.

In die groot groep word daar terugvoer gegee en spesifiek gefokus op mentorskap. Elke deelnemer moet aandui wie hul mentor is, en hul kan ook ’n nuwe een kies. Die deelnemers gee terugvoer oor hul ervaring van die sentrum. Almal se ervaring is dat dit insiggewend was. Dat hulle soveel geleer het.

Ja, en vir ons as waarnemers en die begeleiers ook. Ons het ook geleer. Jy kyk weer na jou gedragsbekwaamhede én waaraan jy kan werk. Jy gaan haal weer jou “organikins” uit en kyk hoe hulle jou kan help in verskillende situasies en omstandighede.

Hierdie kursus sal ek vir enige predikant aanbeveel. As jy wil groei in jou persoonlike lewe, in jou bediening en as predikant, is hierdie sentrum die een vir jou.

Kontak

Vir meer inligting kontak vir ds André Barlow by andrebarlow53@gmail.com  

 | Verskaf:  Deur ds Elize Nel

116 | Maatskaplike NOODLYN