Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Help KZN!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verby nie, ja soms moet ons daaruit drink. Maar ons bly onthou dat ons in en deur God se genade lewe. Ek hoef vir niemand te sê hoe ons hier in KZN voel en wat ons beleef nie. Selfs waar besighede nie afgebrand is nie is daar ook alreeds ‘n tekort aan die basiese – kos, mediese toeganklikheid en brandstof. Daarom is ons dankbaar dat daar mense na ons wil uitreik en hulp wil verleen. Daar is ‘n Fonds gestig, onder die Sinode van die NG Kerk in KZN om hiermee te help. Ons beplan om sekere strategies geleë gemeentes te gebruik om as afsetpunte te dien vir verligting van nood en om besighede wat vernietig is te probeer bystaan. Daarom vra ons u hulp. 

Die volgende strategiese gemeentes kan gekontak word indien iemand fisiese produkte beskikbaar het of wil aflewer vir noodbystand. Enige produkte is welkom, en veral nie-bederfbare produkte wat sanitêre doekies, formule melk en doeke insluit.

Dankie vir julle hulp en gebede.

Soli Deo Gloria

116 | Maatskaplike NOODLYN