Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

By die afgelope herfs-gradeplegtigheid van die Universiteit van die Vrystaat, het vier studente van die NG Kerk hul BDiv-grade in die Fakulteit Teologie en Religie ontvang. Al vier is tans besig met hul MDiv-graad en voltooi DV aan die einde van 2022 hul opleiding. Dit is ‘n voorreg om van die kant van die Kuratorium ons gelukwense aan hul oor te dra:

  • Trunette Sevenster, wat aan die Hoërskool Voortrekker in Bethlehem matrikuleer het, en tans aan die Woodland Hills Gemeenskapskerk as opleidingsgemeente verbonde is. Haar skripsie vanjaar handel oor die beeld en spiritualiteit van Maria, die moeder van Jesus, in die Protestantse tradisie.
  • Niel Muller se navorsing gaan oor fisieke gestremdheid en nadenke daaroor ten opsigte van ons mens- en Godsbeeld, ook in die breër kerklike gemeenskap. Niel het grootgeword in Bloemfontein en is tans verbonde aan die NG Gemeente Hospitaalpark.
  • Monozel Foulds het ook haar skoolloopbaan in Bloemfontein voltooi en werk deeltyds as jeugwerker in die NG Gemeente Langenhovenpark. Haar skripsie in hierdie MDiv-jaar gaan oor die rol en invloed van die manlike ouer in besluitneming oor aborsie.
  • Janke Hurter is die derde Bloemfonteiner in hierdie groep en verbind aan die NG Gemeente Pellissier. Uit die ervaringe van verlede jaar, doen sy haar navorsing oor die gebruik van musiek in aanlyn-aanbiddingsdienste soos tydens die Covid-19 pandemie genoodsaak was.
Foto verskaf deur ds Jan Lubbe
116 | Maatskaplike NOODLYN