Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal

“As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun word.”

Dr Nico Mostert
Vennote in Getuienis

Die Reformed Family Forum (RFF), bestaande uit die algemene sekretarisse van al ons NG Kerkfamilies in Suid-Afrika en ons Gereformeerde susterskerke in Sub-Sahara- Afrika, vergader een maal per jaar.

Hoe het dit gebeur dat julle so gelukkig was om ds TK Ilesanmi as gasspreker te kry?

“Ek het ds TK Ilesanmi vroeër vanjaar by ’n Association for Christian Theological Education in Africa (ACTEA)-vergadering raakgeloop. Hy doen baie konsultasiewerk oor die lengte en breedte van Afrika, juis om te help met die bestuur van kerkinstellings. Hy begelei instellings om goeie beheerrade aan te stel sodat daar onafhanklikheid tussen die kerk en sy universiteit en/of instellings kan bestaan. Op hierdie manier kan akademiese vryheid en akademiese gehalte nie op die spel geplaas word nie en kan ander instellings soos hulpagentskappe van die kerk goed funksioneer.

“Ds Ilesanmi was die ideale persoon om ons algemene sekretarisse oor hierdie delikate onderwerp te kom toespreek. Hy het meer as dertig jaar se pastorale en bestuurservaring, wat hom ’n deeglike begrip vir beide die kultuur en die konteks van leierskapskwessies in Afrika gee.

“Buiten ’n BTh in Teologie (1992) het hy ook ’n MA in Leierskap (2012) verwerf. Hy is ook ’n geakkrediteerde bestuurskonsultant van BoardSource in die VSA en het al verskeie referate oor organisatoriese leierskap en beheer by verskeie konferensies regoor die vasteland van Afrika en verder gelewer.

“Ds Ilesanmi se aanbieding was van groot waarde oor hoe ons algemene sekretarisse hul eie organisasies, instellings en programme beter kan struktureer en die verskil tussen beheer (governance) en bestuur (management) beter kan verstaan.

“As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen – wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun word.”

 | verskaf deur dr Nico Mostert: Groepbesprekings tydens die aanbieding van ds TK Ilesanmi oor ‘Good governance as a key to a more sustainable church and church institutions’.

 | verskaf deur dr Nico Mostert: Ds TK Ilesanmi en dr Nico Mostert.

Kontak gerus vir meer inligting:

Dr Nico Mostert | missio@ngkvs.co.za

116 | Maatskaplike NOODLYN