Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi. Psalm 16:6 (Afr 2020)

God is ons erfenis en God is in beheer van ons erfenis. Almal wat glo, het deel aan God se erfenis. God se erfenis sorg vir ons  – dit is ’n bron, die voeding van oorvloedige lewensvreugde.

God voorsien die toevlug en beskerming, Hy lei ons aardse lewe, daarom kan ons sê die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval. Ons mag dit bely, want ons is deel van hierdie wonderlike erfenis wat deur God aan ons gegee word. Ons het die voorreg om deel van dit alles te wees.

Ons lewe is ook nie net altyd lieflik en vrolik nie, ons beleef die druk en uitdagings van die lewe, maar omdat ons geloof en vertroue gevestig is in God, weet ons dit is lieflike plekke, dinge en mense wat God oor ons pad stuur volgens Sy wil en plan vir ons erfenis. Juis daarom kan ons by Dawid leer in reaksie op hierdie gedeelte, hy trek dit nader na homself en hoe hy sy persoonlike verhouding met God sien: Alles wat ek ontvang, dis afgemeet spesiaal vir my en daarom is my erfenis vir my genoeg en mooi.

Alles wat ek ontvang, kom van U af. Dit is my toevlug, my erfenis is vir my aangenaam, want God ondersteun my erfenis.

Die vraag wat ons onsself moet vra, is: Leef ons in dankbaarheid en met verantwoordelikheid teenoor ons erfenis wat ons ontvang? Ons moet steeds elke dag verantwoordelikheid vat vir ons erfenis en in geloof die pad stap saam en na God toe.

As God deel is van ons erfenis en dit ondersteun, sal ons altyd kan sê: “Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.” Mag ons leef met die wete dat ons deel vorm van God se erfenis en dat God deel is van ons erfenis elke dag.

116 | Maatskaplike NOODLYN