Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“God is met ons op pad”

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 24 November 2023

Tydens ’n onlangse kuier van die Groenspan van Getuienisaksie Wes-Kaap by eko-teoloog David Botha en sy vrou Estelle op Tulbaghweg, het hy onder andere gesels oor ‘global scorching’ (aardverskroeiing), die effek van klimaatsverandering, sy hoop in God en ons verantwoordelikheid om as navolgers van Christus meer omgee-mense te word. Kyk na die video HIER.

(Met dank aan Groenspanlid Rumarque Cowan wat die video vervaardig het.)

116 | Maatskaplike NOODLYN