Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gesond word as “Geestelike dissipline”

In 1 Korintiërs 6 sê Paulus vir ons dat ons liggaam ’n tempel van die Heilige Gees is en dat ons God moet verheerlik deur ons liggaam. Dit sou ook beteken dat ons mooi na ons fisieke liggame moet kyk.

Ons lees in 1 Timoteus 4 dat fisieke oefening waarde vir die liggaam het. En in 1 Timoteus 5 hoor ons ’n bietjie wyn is goed vir die maag se ongesteldhede!

So, kom ek gooi dit in: Het jy geweet dat GESONDHEID ’n geestelike disipline is wat ons moet navolg?

Gesondheid gaan natuurlik oor baie meer as net fisieke gesondheid.

Die Bybel help ons om te verstaan dat ons gesond moet wees na liggaam, siel en gees. En daar word raad gegee oor hoe dit kan gebeur. Ons verstaan dat ons tyd saam met God in die Woord en gebed baie belangrik is. Ons verstaan dat om deel te wees van ’n geloofsgemeenskap net so belangrik is.

Gesondheid is iets wat ek dus voortdurend moet beoefen – of dit fisiek, emosioneel of geestelik is – jy en ek het die verantwoordelikheid om seker te maak dat ons gesond bly. Daarom dat dit ’n geestelike dissipline is.

Geestelike dissipline beteken dat ek verantwoordbaar is teenoor my geloofsreisgenote en teenoor die Drie-Enige God self.

Dit is belangrik dat jy jouself afvra:

1. Hoe kan ek myself na liggaam gesond hou? (Eetgewoontes, oefen ens)

2. Hoe versorg ek myself geestelik sodat ek sterk kan staan te midde van storms om my? (My stiltetyd ens)

3. Hoe kyk ek emosioneel na myself? (Leer hoe om stres te hanteer, kommunikasievaardighede, konflikhantering ens)

Ons kan met ander woorde baie dinge doen om gesond te bly. Dit is jou en my verantwoordelikheid om hierdie geestelike dissipline na behore te beoefen.

Maar wat nou as ek na liggaam, siel en gees nie gesond is nie … reeds siek is?

Kom ek gooi nog iets in: GESOND WORD is ook deel van die geestelike dissipline van gesondheid.

Ek weet die meeste van ons doen baie moeite om gesond te word as ons liggaamlik siek is. Ons gaan dokter toe, pas onsself mooi op in die winterkoue en ons drink ons vitamines en medisyne. Maar ons geestelike en emosionele siek-wees steek ons weg, of ons ignoreer dit en hoop dit sal vanself verdwyn.

Liewe leser, om na liggaam, siel en gees gesond te WORD is ’n geestelike verantwoordelikheid wat net so groot is as om gesond te BLY.

Hoe stap ons die pad van gesond word as geestelike dissipline?
 • Weereens speel ons geloofsreisgenote (familie, vriende, lidmate ens) ’n belangrike rol. Hulle sien soms ons siek-wees eerste raak. Luister na hulle en neem hulle ernstig op!
 • Gaan kuier gereeld vir ’n mentor of ’n rolmodel in jou lewe.
 • Gaan sien ’n sielkundige (al dink jy daar is niks fout nie).
 • Maak tyd vir humor, fliek en kuier!
 • Neem jou vakansies! (Geen gemeente het nog gesterf omdat die dominee op vakansie was nie, maar daar is al dominees en lidmate dood omdat hulle nie mooi na hulleself gekyk het nie!)
 • Gaan op ’n georganiseerde retreat – ten minste twee keer ’n jaar.
 • Bring tyd deur in gebed en met die Woord – nie om iets voor te berei nie, maar om self gevoed te word.
 • Doen ’n uitreik waar jy verwonderd kan staan oor waarmee God besig is in die wêreld. Sien en beleef vir God in aksie!

Ek sluit af met ’n metafoor:

 • Hoekom laat diens jy jou voertuig elke 10 000 of 15 000 km? Antwoord:  “Sodat dit nie breek nie.”
 • Slaan jy ’n diens oor? Antwoord: “Nee! Gits, as ek ’n diens oorslaan, verloor ek my waarborg. En selfs as die voertuig nie meer onder waarborg is nie, hou ek aan met die dienste want ek weet dis noodsaaklik vir my voertuig.”
 • En as jou voertuig breek, laat jy dit maar net in jou motorhuis staan? Antwoord: “Nee ek laat maak dit reg, want ek het die voertuig nodig.”

My vraag aan jou: Hoekom kyk jy mooier na jou voertuig as na jouself? En buitendien: Jy is vir altyd onder God se waarborg! Beoefen die geestelike dissipline om jouself te laat diens vóór jy breek, én as jy gebreek het – fisiek, geestelik en emosioneel. 

Kyk mooi na jouself!

Groete, Christo

Deur ds Christo Nel, leraar van NG Gemeente Riebeeckstad

116 | Maatskaplike NOODLYN