Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fasiliterende leierskap | 31 Julie tot 2 Augustus 2023

Ds Johan David, Leraar van NG Gemeentes Bloemfontein-Wes en Uitsig

Dis heerlik om bietjie weg te ry van die stad se gewoel. Dit voel of die gehardloop van elke dag se lewe ’n bietjie plek maak vir ’n stilte, ’n afwagting, ’n opgewondenheid.  Terwyl ek ry, raak ek bewus van die omgewing rondom my – beeste wat wei, ’n ouboet wat sy kleinboetie leer om ’n sokkerbal te skop, die prag van die verskillende kleure vaal wat jy op min ander plekke as in die Vrystaat in die winter sien. 

Ek is op pad na ’n kursus – Fasiliterende Leierskap in Missionale Transformasie. Dit is yskoud buite, maar in my hart is daar ’n borreling. Soveel keer het ek al gesien hoe gemeentes in beweging kom wanneer hulle dapper genoeg is om ’n fasiliteringsproses te betree. Gemeentes wat vasgeloop is, sien weer die lig. Gemeentes wat deur konflik gepootjie word, begin weer soek na nuwe werkbare oplossings. Juis omdat ek al soveel positiewe uitkomste in gemeentes gesien het, kan ek nie wag om verder oor fasilitering te leer en bemagtig te word nie.

Gepantser teen die Vrystaatse koue daag geestelike leiers uit die sinodale streke van die Vrystaat, Gauteng, Noord- en Wes-Kaap by die lokaal op. Dit is duidelik dat almal met dieselfde verwagting vir die drie dae lange kursus opgedaag het. Almal is daar om saam met dr Frederick Marais op ’n ontdekkingsreis te gaan. Gou besef ek dat die woord “kursus” nie die volle prentjie vir die geleentheid skets nie. As jy wil leer om ’n groep te fasiliteer, moet jy eers self deur ’n fasiliteringsproses geneem word. 

Dit is presies wat hier gebeur het. Elke kursusganger moes ’n gevallestudie van jou keuse beskryf. Sommiges het die gemeentes waarin hul bedien, gebruik , en ander weer gemeentes waarin hulle reeds fasiliteer. Met die gevallestudies as vertrekpunt is ons behendig begelei om verskillende lense te bemeester. Elke lens maak ’n ander deel van die fasiliteringsproses oop. Lense soos emosionele sisteme, luisterplekke, narratiewe benadering en die verstaan van verandering en weerstand het ons ’n vars kyk op prosesse gegee. Prof Jan-Albert van den Berg het nog ekstra diepte aan die geleentheid gegee deur ons in geloofspraktyke te begelei.

Tydens ons laaste sessie is die spreekwoordelike sakkie toegeknoop. Dit was so duidelik dat daar nie een persoon is wat onaangeraak teruggery het huis toe nie.  Sommiges het sekere selfontdekkings gemaak. Vir ander persone het nuwe lig opgegaan oor huidige fasiliteringsprosesse waarin hul betrokke is. Ander het weer vars energie om vasgelope situasies aan te pak. Almal het nuwe en skerper gereedskap in ons fasiliterings-gereedskapkissies gekry.

Met groot verwagting het ek die Maandagoggend na die kursus gery, maar met ’n groter opgewondenheid het ek Woensdag huis toe gery.

Groot dank aan ds Barnard Steyn vir die Sentrum van Bedieningsbegeleiding van die Vrystaatse Sinode, dr Frederick Marais en prof Jan-Albert van den Berg wat ons met hierdie geleentheid bederf het.

Foto’s verskaf: Sentrum vir fasiliterende leierskap, 31 Julie – 2 Augustus 2023.

116 | Maatskaplike NOODLYN