Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ENGO | Direkteur: Finansiële dienste

Area

Bloemfontein Provinsiale kantoor

Posisie

DIREKTEUR: Finansiële dienste

Sluitingsdatum

18 Januarie 2024

Diensaanvaarding

1 Maart 2024 

Navrae

Alda Fourie
082 991 0488
alda@xcellente.co.za

Pos beskrywing
 • Bestuur en nasien van rekeningkundige rekordhouding van die provinsiale organisasie, verskillende Bejaardesorg-, Gesinsorg-, Gestremdesorg- en Jeugsorgsentrums, tot en met proefbalans, asook die opstel van finansiële state en verslae.
 • Batebestuur.
 • Opstel en bestuur van jaarlikse begrotings.
 • Bestuur van finansiële personeel van Engo Vrystaat.
 • Personeelbestuur en hantering van die salarisregisterrol van die Engo-groep.
 • Hantering van alle betaling vir die betrokke entiteite toegewys.
 • Hantering van alle administratiewe take verbonde aan die pos.
 • Bestuur van interne oudits van Engo sub-programme.
Pos vereiste
 • Tersiêre kwalifikasie in Rekeningkunde of Interne oudit.
 • Geregistreerde SAICA of SAIPA lid.
 • Minstens 5 jaar ervaring in ‘n rekeningkundige / oudit omgewing.
 • Beskik oor ‘n bestuurslisensie.
 • Afrikaans en Engels magtig (Die taal van die werkgewer is Afrikaans).
 • Rekenaarvaardig in MS Office en Pastel.
 • Goeie fisiese- en psigiese welstand.
 • Bereid om te reis vir werksaangeleenthede.
 • Ondervinding in ‘n NPO-omgewing is ‘n aanbeveling
Diens voordele
 • ‘n Mededingende salaris word aangebied, wat ‘n dertiende tjek en ‘n
  pensioenfondsbydrae insluit, asook 30 dae verlof.
Aansoek

Stuur aansoeke / cv aan: alda@xcellente.co.za met die title vanaansoek: Finansiële Direkteur: Engo Vrystaat

116 | Maatskaplike NOODLYN