Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
digitale

Dokumente

VISIONERING

BEDIENINGSBEGELEIDING

TEOLOGIESE OPLEIDING

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

VENNOTE IN GETUIENIS

ONDERSTEUNING

 KRONOLOGIESE,KERKREGLIKE STAPPE TYDENS DIE BEROEPING EN BEVESTIGING VAN ‘N NUWE LERAAR (OPSOMMING)

 81_VS Kerkorde 2017 (Finaal vir webblad)

 85_Algemene Sinode Kerkorde 2019

 169_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD F SINODALE BESLUITE

 170_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD E SINODALE REGLEMENTE

 171_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD D SINODALE REELINGS VS

 201_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 12 (Rektifikasie van dooplidmaatskap) 1

 202_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 11 (Verklaring van ondertekening deur lidmate van ander kerkgenootskappe)

 203_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 10 (Beëindiging van lidmaatskap)

 204_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 9 (Attestaat) 1

 205_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 8 (Verklaring van Lidmaatskap)

 206_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 7 (Verklaring van Doop)

207_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 6 (Geloofsbrief vergadering van die Ring)

 208_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 5 (Geloofsbrief – Sinode)

 209_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4G

 210_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4F (Akte van Demissie Brugbediening)

 211_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4E (Akte van Demissie weens swak gesondheid)

 212_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4D (Akte van Demissie met aanvaarding van ander werk met behoud van bevoegdheid)

 213_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4C (Akte van Demissie PSD)

 214_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4B (Akte van Demissie by Emeritering)

 215_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4A (Akte van Demissie)

 216_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3B (Akte bevestiging van Diensleraar)

217_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3A (Akte van Bevestiging)

 218_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 2 (Beroepsbrief van PSD)

219_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 1 (Beroepsbrief)

 220_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORMS Pdf

 221_DIE KERKORDE VS 2022 AFD B REGLEMENTE VS

 222_DIE KERKORDE VS AFD A KERKORDE MET VS BESLUITE

 223_DIE KERKORDE VS 2022 – VOLLEDIG 

ALGEMENE SINODE 2023

116 | Maatskaplike NOODLYN