Skip to content Skip to footer
digitale

Dokumente

VISIONERING

BEDIENINGSBEGELEIDING

TEOLOGIESE OPLEIDING

DIENS VAN BARMHARTIGHEID

VENNOTE IN GETUIENIS

ONDERSTEUNING

 KRONOLOGIESE,KERKREGLIKE STAPPE TYDENS DIE BEROEPING EN BEVESTIGING VAN ‘N NUWE LERAAR (OPSOMMING)

 81_VS Kerkorde 2017 (Finaal vir webblad)

 85_Algemene Sinode Kerkorde 2019

 169_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD F SINODALE BESLUITE

 170_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD E SINODALE REGLEMENTE

 171_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD D SINODALE REELINGS VS

 201_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 12 (Rektifikasie van dooplidmaatskap) 1

 202_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 11 (Verklaring van ondertekening deur lidmate van ander kerkgenootskappe)

 203_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 10 (Beëindiging van lidmaatskap)

 204_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 9 (Attestaat) 1

 205_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 8 (Verklaring van Lidmaatskap)

 206_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 7 (Verklaring van Doop)

207_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 6 (Geloofsbrief vergadering van die Ring)

 208_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 5 (Geloofsbrief – Sinode)

 209_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4G

 210_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4F (Akte van Demissie Brugbediening)

 211_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4E (Akte van Demissie weens swak gesondheid)

 212_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4D (Akte van Demissie met aanvaarding van ander werk met behoud van bevoegdheid)

 213_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4C (Akte van Demissie PSD)

 214_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4B (Akte van Demissie by Emeritering)

 215_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4A (Akte van Demissie)

 216_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3B (Akte bevestiging van Diensleraar)

217_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3A (Akte van Bevestiging)

 218_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 2 (Beroepsbrief van PSD)

219_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 1 (Beroepsbrief)

 220_DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORMS Pdf

 221_DIE KERKORDE VS 2022 AFD B REGLEMENTE VS

 222_DIE KERKORDE VS AFD A KERKORDE MET VS BESLUITE

 223_DIE KERKORDE VS 2022 – VOLLEDIG 

ALGEMENE SINODE 2023

116 | Maatskaplike NOODLYN