Skip to content Skip to footer

VRYSTAAT 

VOLLEDIG
DIE KERKORDE VS 2022 – VOLLEDIG
AFDELING A
DIE KERKORDE VS AFD A KERKORDE MET VS BESLUITE
AFDELING B
DIE KERKORDE VS 2022 AFD B REGLEMENTE VS
AFDELING C
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 1 (Beroepsbrief)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 2 (Beroepsbrief van PSD)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3A (Akte van Bevestiging) DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 3B (Akte bevestiging van Diensleraar)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4A (Akte van Demissie)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4B (Akte van Demissie by Emeritering)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4C (Akte van Demissie PSD)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4D (Akte van Demissie met aanvaarding van ander werk met behoud van bevoegdheid)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4E (Akte van Demissie weens swak gesondheid)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4F (Akte van Demissie Brugbediening)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 4G (Akte van Demissie ingevolge Artikel)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 5 (Geloofsbrief – Sinode)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 6 (Geloofsbrief vergadering van die Ring)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 7 (Verklaring van Doop)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 8 (Verklaring van Lidmaatskap)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 9 (Attestaat) 1
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 10 (Beëindiging van lidmaatskap)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 11 (Verklaring van ondertekening deur lidmate van ander kerkgenootskappe)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 12 (Rektifikasie van dooplidmaatskap) 1
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 13 (Rektifikasie van ‘n Belydende Lidmaat)
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD C VORM 14 (Onopspoorbare Lidmaatskap)
THE CHURCH ORDER VS 2022 – AFD C FORM 15 (Church congregation Certificate)
AFDELING D
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD D SINODALE REELINGS VS
AFDELING E
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD E SINODALE REGLEMENTE
AFDELING F
DIE KERKORDE VS 2022 – AFD F SINODALE BESLUITE
REGLEMENTE
Reglement 10 Diens van Barmhartigheid
Reglement 6 vir Kantoorhoofde
ANDER
Riglyne/handleiding Vrouebediening
Prosedure beroeping met kontrole lys 2024

ALGEMENE SINODE 

116 | Maatskaplike NOODLYN