Skip to content Skip to footer

Opname van inisiatiewe in gemeentes

Om die Sinodale Bediening van Diens van Barmhartigheid in staat te stel om gemeentes en ringe te ondersteun in hul dienswerk, is dit nodig om ’n groter prentjie te kry van waarmee gemeentes en ringe besig is in die veld van barmhartigheid.

Voltooi asseblief die vorm so volledig as moontlik en merk telkens waarby jul gemeente betrokke is.


kontak ons span

Diens van Barmhartigheid

DS ANDRÉ VAN STADEN
ONDER VOORSITTER
+27(0)83 456 6709
andrevs2907@gmail.com
DS DE LA HARPE LE ROUX
UITVOERENDE AMPTENAAR
+27(0)51 406 6722
+27(0)83 232 1051
dlh@ngkvs.co.za
SANET ANNANDALE
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE
+27 (0)51 406 6729
sanet@ngkvs.co.za
116 | Maatskaplike NOODLYN