Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Voedselnood
Haweloosheid
Noodlyn vir maatskaplike krisis
Gesinsorgdienste
Middelafhanklikheid
Ondersteuning aan hospitaalpasiënte
Ondersteuning aan gevangenes
Kinder-en Jeugsorgsentrums
Bejaardesorgsentrums
Diegene met gestremdhede
Terminale sorg
Straatkinders
Noodlyn
Netwerke
Hoopfonds
Gemeenskapontwikkeling
Lees-, skryf- en seniorsertifikaat-klasse
Vaardigheid-ontwikkelingsprogramme
Werkskepping
Beskerming van menseregte
Gemeenskapsinisiatiewe
Recycle & upcycle
kontak ons span

Diens van Barmhartigheid

DS ANDRÉ VAN STADEN
ONDER VOORSITTER
+27(0)83 456 6709
andrevs2907@gmail.com
DS DE LA HARPE LE ROUX
UITVOERENDE AMPTENAAR
+27(0)51 406 6722
+27(0)83 232 1051
dlh@nkvs.co.za
SANET ANNANDALE
ADMINISTRATIEWE BEAMPTE
+27 (0)51 406 6729
sanet@ngkvs.co.za
116 | Maatskaplike NOODLYN