Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die NG Gemeente Bloemfontein-Wes in samewerking met die Ring van Waterbron bied innerlike genesing aan gebroke kinders

“Die teenslae wat die lewe hierdie kinders al toegedien het, maak dit vir sommige baie moeilik om God as ʼn genadige Vader te ervaar en te aanvaar – dit is heeltemal teenstrydig met dít wat hulle al in die lewe ervaar het.” So vertel me Christelle Trollope, jeugwerker van die NG Gemeente Bloemfontein-Wes, oor die talle kinders wat baat vind by die gemeenteprojek wat deur die Ring van Waterbron ondersteun word deur middel van GOUF-fondse.

Die NG Kerk Vrystaat het in die 2022/23-boekjaar ‘n bedrag van R30 000 beskikbaar gestel aan elkeen van ons ringe met die doel om gesamentlike ringsprojekte te ondersteun. Die versoek was dat diens in samewerking met ‘n sinodale bediening gelewer moes word.

Wat die Ring van Waterbron betref, is daar by al drie die sinodale bedieninge, naamlik Bedieningsbegeleiding, Diens van Barmhartigheid en Vennote in Getuienis ingeskakel.

Meer oor hul betrokkenheid by die gemeenteprojek

Ds Johan David vertel: “Christelle Trollope, jeugwerker by Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum in Bloemfontein, bedien tussen 100 en 150 kinders op ‘n weeklikse grondslag. Dit vind gewoonlik in klein groepies van tien tot veertien op ‘n slag plaas, maar dan is daar ook individuele kontak met elke kind.

“Ten spyte van die intense seer wat dié kinders al deurgemaak het as gevolg van talle teenslae in hul lewens, was dit in sommige gevalle al Christelle se voorreg om te sien hoe die Heilige Gees in so ʼn kinderhart werk. Wanneer so ʼn kind deur ʼn proses van innerlike genesing gaan en geestelik begin groei, ervaar Christelle die opregte en seënende hand van ons Hemelse Vader in haar werk. Dit is dan ook haar hartsbegeerte dat sy uiteindelik sal kan sien dat elkeen van hierdie kinders opreg lief is vir die Here en Hom volkome met hul lewens vertrou.

“Die sinodale bedrag van R30 000 was ’n groot hupstoot om die salaris van Trollope te help befonds.”

Wat behels Trollope se werksaamhede alles by Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum?

Volgens Trollope behels dit eerstens die geestelike en pastorale versorging van die kinders. “Elkeen van die agt huise word weekliks besoek. Die ouderdom en behoeftes van die kinders bepaal hoe sy dan die kinders in elke huis benader en hanteer. Die Woord staan altyd sentraal. Bybelstudie, sowel as lofprysing, vorm deel van die byeenkoms. By die huise waar die kleiner kindertjies is, word veral op Bybelkennis gefokus. Tydens die kuiers in die koffiekroeg vind lofprysing plaas, terwyl die kinders heerlike pret rondom die Woord van God ervaar.

“Soos verwag kan word, is daar baie een-tot-een- pastorale sessies met die kinders om iewers te probeer sin maak van die chaos uit hulle verlede. Met sulke sessies word die kinders met Jesus se heelmakende liefde bedien. Daar word ook baie tyd in die jeugleiers belê. Hierdie leiers speel ’n groot rol in die res van die kinders se lewens. Ons weet dat dit wat geestelik in elke leier belê word, weer na die ander kinders sal deursyfer.”

Trollope is ook verantwoordelik vir die geestelike en pastorale versorging van die huispersoneel. Sy verduidelik: “Om ʼn huismoeder of -vader by so ʼn huis te wees, stel geweldige eise aan so ’n persoon. Dit is dus van die uiterste belang dat ek ook sal omsien na die geestelike versorging en morele ondersteuning van elke personeellid. Elke Maandagoggend is daar ʼn geleentheid om die personeel met die Woord te bedien. Tydens hierdie geleentheid word hulle bemoedig en ’n pad van dissipelmaking word met hulle gestap. Dit is werklik verrykend om die positiewe persoonlikheidsgroei, sowel as die geestelike ontwikkeling by die personeel waar te neem.

“Ons Kinder- en Jeugsorgsentrum bied aan my die ruimte om my Goddelike roeping met passie uit te leef en daarvoor sal ek die Here ewig dankbaar bly. Hiermee gee ek ook erkenning aan die bydrae en ondersteuning van die NG Kerk Bloemfontein-Wes en al die ander persone en instansies wat hierdie bediening help moontlik maak. Ek kan maar net sê: Soli Deo Gloria!

Voordele en uitdagings van so ’n projek

As jy dalk geroepe voel om hierdie kosbare bediening te ondersteun, kan jy gerus die kerkkantoor van die NG Gemeente Bloemfontein-Wes kontak by 051 444 2403 of ’n e-pos stuur na ngbfnwes@gmail.com

Foto verskaf: Christelle Trollope (links) tydens ’n Jeugformskamp vir leiers by Mooigenoeg by ’n voetewas-ritueel waarvan al die kinders van “Ons Kinderhuis” was.
116 | Maatskaplike NOODLYN