Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die huislike en gesinslewe van Moslems word streng gereguleer

Die huislike lewe van toegewyde Moslems word streng gereguleer deur wette tot in die fynste besonderhede. Die doel daarvan is om die lewe van Mohammad na te volg en om daardeur vir hulself meriete op te bou vir die eindoordeel. Die gebruike wat hulle navolg, word die “Sunnas van Nabi” genoem, wat “pad van die profeet” beteken. Dit verwys na die lewe en gebruike van Mohammed wat na bewering in sy leeftyd deur ander Moslems gesien is[1].

Hoewel die lys voorskrifte te lank is om in ’n kort artikel soos hierdie te noem, behoort die leser tog ’n indruk te kry van die morele gevangenskap waarin Moslems leef. Islamic Finder, ’n nie-winsgewende organisasie, gee op hulle webtuiste ’n idee van wat hierdie Sunnas behels[2]. Wanneer jy byvoorbeeld toilet toe gaan, gaan in met skoene aan. Gaan in met jou linkervoet eerste in en kom uit met jou regtervoet eerste. Moenie met jou rug in die rigting van Mekka sit nie en moenie praat nie. Om verstaanbare redes word al die voorskrifte vir die gebruik van die toilet nie hier genoem nie.

Wat die reëls vir eet betref, moet hulle onder andere ’n doek op die vloer oopgooi voordat hulle begin eet, hulle hande was en hulle skoene uittrek. Hulle moet met hulle regterhand eet – verkieslik met ten minste drie vingers. As ’n stukkie kos op die grond val, moet hulle dit afspoel en dit eet. Hulle mag nie op die kos blaas nie en ook nie fout vind daarmee nie. Hulle moet begin eet aan die kos naaste aan hulle en van daar af dit wat verder is. Na ete moet hulle hul hande was en hul monde uitspoel.

Wanneer dit kom by iets wat hulle drink, moet hulle eers die kort geloofsbelydenis opsê. Hulle moet met die regterhand drink, want volgens hulle drink Satan met sy linkerhand. Hulle mag nie uit ’n bottel drink nie. Dit moet uit ’n glas of beker wees en hulle moet sit as hulle drink.

Wat hulle slaapgewoontes betref, moet hulle dadelik ná die aandgebed gaan slaap. Hulle moet hul beddens eers drie keer afstof en moet ander klere (byvoorbeeld nagklere) aantrek. Hulle mag nie op hulle maag slaap nie. Hulle knieë moet effens gebuig wees en hulle regterhand moet onder hul regterwang wees.

Wanneer hulle klere aantrek, moet dit altyd met die regter-ledemate eerste wees en wanneer hulle uittrek, moet dit met die linker-ledemate eerste wees. Mans se broeke moet tot bo hulle enkels kom en vroue s’n moet hulle enkels bedek.

Ons het hierbo nie eens gekyk na die meeste van die reëls in die “Sunnas van Nabi” nie, maar dit gee darem vir ons ’n idee van hoe streng Moslems se lewens gereguleer word. Die tragiese is onder andere daarin geleë dat hulle dink dat hulle daardeur vir hulle ’n plek in die paradys verdien.

Ons kan nie genoeg dankbaar wees vir die vryheid wat ons as gelowiges in Christus beleef nie. Die eenvoud van die Christelike geloof wat in dankbaarheid teenoor ons Verlosser geleef word, word onder andere saamgevat in 1 Korintiërs 10:31: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”


[1] Qazi, M.A.; El-Dabbas, Mohammed Saʿid (1979). A Concise Dictionary of Islamic Terms. Lahore, Pakistan: Kazi Publications. p. 65.

[2] https://www.islamicfinder.org/knowledge/islam-and-sunnah/prophets-sunnah-to-follow-in-daily-life/ (besoek op 14 Julie 2023)

116 | Maatskaplike NOODLYN