Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die geblêr van ‘n lammetjie…

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die nabyheid nie en tog hierdie bewuswording van ‘n deurdringende noodroep. Net hierna volg berigte van die een verwoestende veldbrand op die ander in die Wes-Vrystaat. Duisende hektare weiveld tot as verbrand in Boshof, Hertzogville, Bultfontein, Dealesville en Hoopstad. Beelde van tientalle diere op verskeie plase wat nie die gevaar kon ontkom nie, is te oorweldigend om te aanskou. Die gemeente hoor die noodkreet en bewillig ‘n eerste donasie van R5 000. Sonder ‘n georganiseerde insameling en tot hulle verbasing stroom bydraes in. Uiteindelik oorhandig die dominees ‘n gesamentlike bedrag van R195 000 aan die NG Kerk Vrystaat Hoopfonds.

Die Algemene Sinode van die NG Kerk maak ‘n ruim bydrae. Individue en gemeentes volg met bewusmaking, fondse en bederfpakkies: Berg-en-Dal, Helderberg, Rant-en-Dal Prisma, Kameeldrift, Riversdal-Wes, Bloemheuwel, Welkom-Suid, Port Shepstone en Dordrect. ‘n Radiostasie, georganiseerde landbou en ander organisasies neem inisiatief en bied hulp aan. Boshof laat weet dat die gemeenskap 4 500 bederfpakkies ontvang.

Die skade en nagevolge van ‘n ramp soos die Wes-Vrystaatse veldbrande is onbepaalbaar. Verlies aan lewende hawe, wild, eiendom, inkomste en werksgeleenthede. Brande is saam oor talle grense heen bestry. Brande verdeel ook reeds verdeelde gemeenskappe verder. Ook hier het die kerk ‘n versoeningsrol te speel.

Die geblêr van ‘n lammetjie kan gehoor word as ‘n noodkreet van diere en mense en die ekologie. Die geblêr van ‘n lammetjie kan gehoor word as ‘n wekroep van gemeenskappe. Ons ‘n dankbaar vir sovele wat aan die krete gehoor gee.

Dit is betekenisvol dat die Boek Jona in Afrikaans eindig met die woord “diere”. Die Here God is besorg oor mens, dier en natuur en die uitnodiging is dat ons harte soos God se hart mag klop:

Maar Ek mag nie besorg wees oor die groot stad Nineve nie,

‘n stad waarin daar meer as honderd en twintig duisend mense is wat nie weet

at reg of verkeerd is nie en ook nog baie diere? 

(Jona 4:11)

116 | Maatskaplike NOODLYN