Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Die afgelope week lees ek in ‘n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moet word in die eredienste. Wat my dadelik opval van die gesprek, is dat die persone wat daaraan deelneem, almal vroue is wat ook jong ma’s is.

Ek het begrip vir hulle, Moedersdag sal vanuit hulle ervaringswêreld belangrik wees. Soos die gesprek ontwikkel, merk ‘n ouer vrou op dat ‘n mens versigtig oor Moedersdag moet wees, want daar sit ook vroue in die kerk wat kinderloos is en wat dus seergemaak kan voel deur die viering van Moedersdag. Later gee iemand die raad dat ‘n mens eerder nie Moedersdag vier nie, maar dat ‘n mens ‘n oomblik inbou om elkeen in die erediens te laat dink aan hulle ma en die Here dan daarvoor te dank. So word niemand uitgesluit nie…

Die hele gesprek het my aan die dink gesit oor die samelewing waarin ons leef en die waarde wat ons aan vroue toeken. Is iemand wat kinders gebaar het, van groter waarde vir die samelewing? Word vrouwees gemeet aan jou vermoë om kinders te hê? Is moederskap ‘n vrou se hoogste doel en vervulling in die lewe?

Wat dan van diegene wat nie kinders kan hê nie?  Is hulle halwe mense? Is hulle lewe leeg en onvervuld? Waarmee is ons besig as ‘n vrou se waarde gemeet word aan die aantal kinders wat sy baar?

Iewers maak iets nie sin nie. Uit ervaring weet ek dat ‘n mens nie nodig het om kinders te hê om ‘n vervulde of gelukkige lewe te hê nie. ‘n Mens is ook nie noodwendig iemand wat in ‘n kerk sit en wroeg op Moedersdag omdat jy nie kinders het nie. Dalk moet ons leer om meer sensitief vir mense en hulle keuse te wees. Dalk moet ons ook besef dat daar mense is wat heel gelukkig is om kinderloos deur die lewe te gaan. Dit beteken nie dat hulle nie deel is van ‘n uitgebreide familie nie.

Miskien moet ons hierdie Moedersdag gebruik om ook vir vroue wat nie kinders het nie, om welke rede ookal, te sê ons aanvaar jou met jou keuse en ons dink nie jy is ‘n halwe mens nie.

Dr Carin van Schalkwyk, leraar by NG Gemeente Philippolis

Hierdie is ‘n opiniestuk.
Die skrywer se standpunte weerspieël nie noodwendig dié van die NG Kerk Vrystaat nie.

116 | Maatskaplike NOODLYN