Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

In strategiese prosesse wat vanaf 2018 by CLF beplan en bestuur word, is die noodsaaklikheid van die beskikbaarstelling van CLF-produkte nader aan die mense vir wie die produkte bedoel is, as kernfaktor uitgewys. 

Die vestiging van kleinhandel-kanale om die produkte by die kliënte te lewer, het die afgelope ongeveer 12 maande stukrag gekry met die sluiting van ’n vennootskap met Van Schaik Boekwinkels (VSB). CLF het reeds geruime tyd ’n winkel by die Tweetoringkerk in Bloemfontein. Die sukses daarvan oor tyd het bygedra tot die oortuiging dat dit die weg is om te gaan. 

Die afgelope ses maande is nog drie boekwinkels geopen saam met VSB in Kimberley, Newton Park (Port Elizabeth/Gqeberha) en Hatfield Pretoria. Die beplanning vir ’n winkel in Kaapstad is ook op die boeke vir later in 2022.

Strategiese werkswinkels vir die Kleinhandelbestuurders het vanaf 16 – 18 Mei by die Sinodale kantore in Bloemfontein plaasgevind. Die werkswinkels het ten doel gehad om die operasionele- en kleinhandelswerksaamhede te bespreek en vir die nuut aangestelde bestuurders om mekaar beter te leer ken en verhoudings te bevorder. Daar was hard gewerk, maar ook lekker saam gekuier.

Hierdie is die eerste CLF Kleinhandels-bosberaad van sy soort, maar gaan dit voortaan ’n jaarlikse instelling word.

Die kontakbesonderhede van CLF Handel se Boekwinkels kan hier verkry word – https://shop.clf.co.za/contact-us/ 

Foto verskaf: CLF Kleinhandels-bosberaad groep
116 | Maatskaplike NOODLYN