Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ons eerste Vrouekonferensie van die jaar is hier! Word geestelik verryk en toegerus

Deur Mariëtte Odendaal “My droom vir 2024 is om te help om geleenthede te skep waar ons vrouelidmate ’n bietjie bederf kan word, opnuut hul waarde kan besef en geestelik toegerus kan word om die lewe met al sy uitdagings te kan aanpak; om voluit te leef.” | Béneli Pretorius Voorsitter: Taakspan Vrouebediening LUISTER Registreer “Vroue speel…

Read More

“Ja, oral is ons God!”

Deur ds Jan Lubbe, voorsitter van die Moderamen Op die voorlaaste dag van Augustus 2023 in die jaar van ons Heer 2023, het die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat in Welkom by die gemeente Dagbreek ontmoet. Die dag daarná, het die vaste-termynkontrak van hul jong leraar verstryk; hy was nog lid van ons Moderamen.…

Read More

18 April 2023 | Buitengewone Sinodesitting

𝗕𝘂𝗶𝘁𝗲𝗻𝗴𝗲𝘄𝗼𝗻𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗼𝗱𝗲𝘀𝗶𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴 | 𝗡𝗚 𝗞𝗲𝗿𝗸 𝗩𝗿𝘆𝘀𝘁𝗮𝗮𝘁 BESLUIT VAN DIE BUITENGEWONE SINODESITTING Dinsdag, 18 April 2023 | Geloofsentrum Universitas Hiermee die besluit van die NG Kerk Vrystaat Buitengewone Sinodesitting wat op Dinsdag 18 April 2023 te Geloofsentrum Universitas plaasgevind het: Die NG Kerk Vrystaat besluit om nie kragtens Artikel 37 van die Kerkorde uit algemene sinodale…

Read More

“Sewe laaste bedes vir ons”

“Die jaar word ryp...” het NP van Wyk Louw oor die herfs gedig. Maart se einde kom aan. Vandag sluit die skole. Die eerste kwartaal van 2023 het oor ons getrek, uitdagend, veeleisend, ent-ent stormagtig. Op ‘n Woensdag iewers tussen-in het ons Lydenstyd ingegaan, gedagtig aan Jesus van Nasaret op sy Via Dolorosa. Sewe weke…

Read More

“In die lig van God se Woord.”

Oor ons reis met Artikel 37, een jaar of sestig later.  Woensdagmiddag, 8 Maart 2023. Druk die “Send”-knoppie. “Verslag van die Moderamen aan die Buitengewone Sinodesitting”. Op ‘n dag kort, presies één jaar ná die Sinode van die NG Kerk Vrystaat in Maart 2022 in die Protea-saal van die Bloemskouterrein dié opdrag gegee het: “Stel…

Read More

“Nag ná nag, dag ná dag…”

Oor hoop en herstel, veerkragtigheid en vrede  Dit is moeilik om vanoggend – ná gisteraand se teleurstellende staatsrede, nóg ontwrigting deur opportunistiese politici en die afkondiging van ‘n nasionale ramptoestand weens kragvoorsiening in Suid-Afrika – helder terug te dink aan Bethlehem, die laaste week in Januarie en die inspirasie wat ons as Moderamen daar saam…

Read More

Ons roeping, my roeping

Die NG Kerk Vrystaat se roeping word verwoord as: Lig in die duisternis: Hier vir God, mekaar en die wêreld. Die woorde is geformuleer na aanleiding van die eerste verse van Jesaja 60. Die profeet se woorde is woorde van hoop. Die volk keer terug uit ballingskap, maar die stad is nog stukkend; die tempel is steeds…

Read More

“Ek weet verseker…”

Dit is Donderdagaand, ná ‘n vol dag. Langs die vuur by ons weeklikse familiekuier by Oupa Hendrik Smith in Striata, flits my selfoon se liggie. ‘n WhatsApp: “Ek is veilig tuis” – Leon Foot, ons skriba, uit Welkom. Weer flits die foon: “Lankal tuis”, Virginia. Nóg ‘n keer: “’n Paar draaie gery, maar is nou…

Read More

Leer ken die Moderamen – Nuwe baadjie

Een van die mees effektiewe maniere om ons prosesse en veral kommunikasie op geoliede wiele te help loop, is ons ringstelsel. Hierin speel die verteenwoordigers van ons ringe, ons 'primarii' op die Moderamen, ’n baie groot rol. Vandeesweek begin ons met ’n reeks om hulle aan julle bekend te stel. Ons spring weg met ds Gert…

Read More

Sinodale Konferensie 2021

Op 23 en 24 November het sowat 100 predikante, kerkraadslede en lidmate by Summerwood (net buite Bloemfontein) bymekaargekom vir ’n 2-dag konferensie waar saam gepraat is oor bandpunte wat tans die kerk in die Vrystaat raak. Die volgende sake het aan die orde gekom tydens die konferensie: 'n Pastorale gesprek: Hoe gaan dit met die…

Read More

Sinodale Konferensie – ‘n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting. Die komende Sinodale Konferensie wil aan predikante, lidmate en gemeentelede die geleentheid skep om saam na te dink en te praat oor sake wat tans in die brandpunt is. Die brandpunte is geïdentifiseer na aanleiding van…

Read More

Missionale Diakonaat – Nuwe verhouding tussen Kerk en Kerklike Maatskaplike Diensorganisasies

Die afgelope week het 'n geskiedkundige vergadering in die kerk plaasgevind te Emseni in Kemptonpark. Dit was die jaarlikse Kerklike Maatskaplike Dienste-vergadering wat plaasgevind het. Dit is ‘n vergadering waar alle kerklike Maatskaplike diensorganisasies van die NG Kerk bymekaar kom en saam dink en praat oor maatskaplike werk. Wat hierdie vergadering besonders gemaak het, is…

Read More

Moderamenvergadering | Terugvoer 17 Junie 2021

Vriende in Christus, KENNISGEWING – 1. VERKIESING VAN ‘N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN 2. UITSTEL VAN SINODESITTING SEPTEMBER 2021 Die Moderamen het op 17 Junie via Zoom vergader. Tydens die vergadering is die volgende besluite geneem wat ons dringend onder u aandag wil bring: 1. VERKIESING VAN 'N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN Ds…

Read More

Laat die klokke lui

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n erediens gaan wees en roep die kerkklok diegene wat die klok hoor lui nader om te kom aanbid. Die kerkklok is egter nie net gebruik om mense nader…

Read More

Kopiereg en intellektuele eiendom

In die laaste tyd het dit al meer duidelik geword vir die Kommunikasiekantoor van die Vrystaat Sinode dat gemeentes nie altyd op datum is met die wetgewing oor intellektuele eiendom en kopiereg nie. Daar word baie keer vir die kantoor 'n advertensie gestuur wat in die Vrypos geplaas moet word. Baie van hierdie advertensie trek…

Read More

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en susters Die Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volgende aan u deur: Ons is saam met die plaasgemeenskap ontsteld oor die vlaag van plaasmoorde en die wreedheid daarvan. Ons verseker u van ons voortgaande voorbidding in hierdie…

Read More

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en susters Die Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volgende aan u deur: Ons is saam met die plaasgemeenskap ontsteld oor die vlaag van plaasmoorde en die wreedheid daarvan. Ons verseker u van ons voortgaande voorbidding in hierdie…

Read More

Boikot korrupsie

Verlede Sondag ontvang ek 'n kort video-boodskap van Leon Foot waar aartsbiskop Magoba, van die Anglikaanse kerk, met die president praat oor korrupsie. Dit is 'n kort video, maar aan die einde van die video wil ek soos 'n charismatiese prediker skreeu: "Amen! En Halleluja!" Die boodskap wat hy gebring het is baie eenvoudig en…

Read More

HOOPFONDS | Bring weer HOOP

Die afgelope maand beleef die Vrystaat aanslag op aanslag. Nog ‘n wrede moord is ‘n keerpunt. Spanning bereik breekpunt. Brande teister dele van die Wes-Vrystaat en Noord-Kaap. Die lentereëns ontwyk ons nog. Dit te midde van die COVID-19-pandemie met al die neerdrukkende gevolge van die grendeltyd. Tussen stemme wat vrede bepleit en hande wat genesing…

Read More

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir 'n onbepaalde tydperk. Hierdie besluit is nie ligtelik geneem nie. Die realiteit is van so 'n aard dat die huidige noodtoestand-wetgewing in terme van Covid-19 dit nie moontlik maak om sinode te hou nie. Daar is…

Read More

Net nog ‘n Plain Joe

Geskryf deur ds Joe Müller van NG Gemeente Bethlehem-Oos Ek hou niks daarvan om iets oor myself te sê nie, maar ter wille van die beter-leer-ken gedeelte sal ek poog om iets neer te pen. Ek is een van ‘n tweeling, gebore op 10 Junie 1983 in Moedersbond Hospitaal (vandag Femina). My ouers sê ek is…

Read More

Plaasmoord: Paul Roux

Ons het met skok en afgryse kennis geneem van die koelbloedige moord op die 21-jarige plaasbestuurder van Paul Roux, Brendin Horner. Ons sukkel om ons emosie oor hierdie sinnelose daad in woorde om te sit, maar wil langs hierdie weg vir die familie en vriende van die jong Brendin, die gemeente en gemeenskap van Paul…

Read More

116 | Maatskaplike NOODLYN