Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Member Care-model vir Afrika

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 17 Mei 2024 Member Care Southern Africa (MCSA) is 'n ondersteuningsorganisasie wat fokus op die versorging van sendelinge, ’n onontbeerlike ondersteuningshulp aan sendelinge in Afrika. “Tydens ons onlangse werkswinkel naby Lilongwe, Malawi het ons gefokus op ’n gekontekstualiseerde Member Care-model vir Afrika, die rol wat die uitgebreide familie in…

Read More

Netwerk van teologiese skole in Afrika heroriënteer hulle

Deur ds Hannes Theron, NetACT-programkoördineerder (vertaal deur Mariëtte Odendaal) “Ons leef in uitdagende veranderende tye, en wat ’n voorreg om daarvan deel te kan wees.” So sê ds Hannes Theron, program-koördineerder van Network for African Congregational Theology (NetACT). Dit het 24 jaar gelede op inisiatief van prof Jurgens Hendriks ontstaan en het ten doel om gemeentelike…

Read More

Jongste nuus uit Suid-Soedan

Oorgeneem uit Getuienisaksie, Nuusbrief van die van Zyls - Januarie 2024 Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NG Gemeente Reebok in die Wes-Kaap met opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te…

Read More

Skrywersretraite – Ons dink, leer en skryf saam

Deur ds Hannes Theron, NetACT Program-koördineerder Hannes Theron, program-koördineerder van NetACT, reflekteer oor die Skrywersretraite wat van 30 Oktober tot 10 November verlede jaar by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington aangebied is. “Wanneer ek terugdink aan die Skrywersretraite, kom dié woorde van Elbert Hubbard by my op: "‘n Enkeling kan nie ’n…

Read More

Jongste CAVA-nuus uit Zimbabwe

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 19 Januarie 2023 CAVA (Christian Audio-Visual Action) se jongste nuusbrief berig dat duisende luisteraars tans in Zimbabwe die goeie nuus oor CAVA en NBI hoor, dat ’n provinsiale polisiekapelaan as nuwe lid in die CAVA-dagbestuur dien en dat Foundation for Farming (FfF) mieliesaadpakke aan CAVA geskenk het. (FfF fokus daarop…

Read More

“Help us move from being churched to being changed.”

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 17 November 2023 So pleit Ben Marais, nasionale direkteur van Ambassadors Football en een van Getuienisaksie in die Wes-Kaap se gassprekers tydens hul onlangse algemene jaarvergadering. Een van ons gemeenskappe se brandendste vraagstukke is ons vaderlose gesinne, verwaarloosde jeug en gesinsgeweld. Ons kinders het ons nodig. Dringend. En hierin kan iets…

Read More

Op besoek aan Kerk in Actie, Nederland – ons hoofborg vir Kontekstuele Bybelstudie

Oorgeneem uit Getuienisaksie Kaapkerk, 13 Oktober 2023 Gedurende die laaste week van Augustus vanjaar was ds Stephen Pedro, PSD vir Gemeentegetuienis en bestuurder van ons Kontekstuele Bybelstudie (KBS)-projek op besoek aan Kerk in Actie, Nederland. Kerk in Actie is die dienste-organisasie van die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht. Aangesien hulle die hoofborg…

Read More

“The Angola God wants”

Deur ds Hannes Theron, NetACT Program-koördineerder Hoe lyk die Afrika wat God wil sien? Hierdie vraag sluit direk aan by die Afrika Unie se indrukwekkende visie vir 2063 met die titel: The Africa we want. ISTEL (Instituto Superior de Teologia Evangėlica no Lubango), ’n ekumeniese teologiese skool in Lubango, Angola, het vanjaar die inisiatief geneem vir…

Read More

NetACT op besoek aan ons susterskerk in Angola: Kinkuni

21 Julie 2023 Dr Kruger du Preez, kurrikulumkonsultant vir Network for African Congregational Theology (NetACT) in Angola en Mosambiek, en Hannes Theron, projekbestuurder van NetACT, was in Maart vanjaar op besoek aan Angola. Die doel van hul besoek was drieërlei: Eerstens om die Assosiasie van Teologiese Skole van Angola (AETA) in Lubango, Suid-Angola, se sesde…

Read More

Akkreditasie van teologiese skole in Afrika

ACTEA | Association for Christian Theological Education in Africa Foto verskaf:  Van die raadslede wat by die vergadering was (van die ander het dit aanlyn bygewoon). V.l.n.r.:  Raadsvoorsitter dr Florence Muindi (Kenia), uitvoerende direkteur dr David Tarus (Kenia), raadslid dr Daniel Aji Kawata (Demokratiese Republiek van die Kongo), raadslid dr Nico Mostert (Suid-Afrika), raadslid me Ruth Edith Apolot Chirchir (Uganda/Kenia) en raadslid me Mueni-Nyokabi Kahumbira…

Read More

116 | Maatskaplike NOODLYN