Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en dat beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen, wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun…

Read More

Netwerk van teologiese skole in Afrika heroriënteer hulle

Deur ds Hannes Theron, NetACT-programkoördineerder (vertaal deur Mariëtte Odendaal) “Ons leef in uitdagende veranderende tye, en wat ’n voorreg om daarvan deel te kan wees.” So sê ds Hannes Theron, program-koördineerder van Network for African Congregational Theology (NetACT). Dit het 24 jaar gelede op inisiatief van prof Jurgens Hendriks ontstaan en het ten doel om gemeentelike…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en dat beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen, wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en dat beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen, wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun…

Read More

Jongste nuus uit Suid-Soedan

Oorgeneem uit Getuienisaksie, Nuusbrief van die van Zyls - Januarie 2024 Dr Kobus van Zyl, verbonde aan die NG Gemeente Reebok in die Wes-Kaap met opdrag: Missionale Gebedsbediening in Afrika, is ook betrokke by teologiese toerustingskursusse in Suid-Soedan. Hy verleen bystand met die ontwikkeling van die nodige infrastruktuur in afgeleë gebiede om daar mense te…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en dat beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen, wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en dat beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen, wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun…

Read More

Studente vind nuwe bemoediging met Kougom 2024

Deur Marlou Strydom, Studentebediening Kougom Studentekamp 2024 het dié jaar plaasgevind by die immer gewilde Mooigenoeg Kampterrein buite Bloemfontein. Onder die tema ‘Time to Rise’ het Kougom ‘n viering geword vir studente want reeds studeer, sowel as dié wat in 2024 die studentelewe betree. ‘n Christelike gemeenskap is geskep en studente stap geïnspireerd die nuwe…

Read More

Skrywersretraite – Ons dink, leer en skryf saam

Deur ds Hannes Theron, NetACT Program-koördineerder Hannes Theron, program-koördineerder van NetACT, reflekteer oor die Skrywersretraite wat van 30 Oktober tot 10 November verlede jaar by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit in Wellington aangebied is. “Wanneer ek terugdink aan die Skrywersretraite, kom dié woorde van Elbert Hubbard by my op: "‘n Enkeling kan nie ’n…

Read More

Jongste CAVA-nuus uit Zimbabwe

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 19 Januarie 2023 CAVA (Christian Audio-Visual Action) se jongste nuusbrief berig dat duisende luisteraars tans in Zimbabwe die goeie nuus oor CAVA en NBI hoor, dat ’n provinsiale polisiekapelaan as nuwe lid in die CAVA-dagbestuur dien en dat Foundation for Farming (FfF) mieliesaadpakke aan CAVA geskenk het. (FfF fokus daarop…

Read More

Ontvou die skoonheid Vrystaat-studente reik hand uit na Zambië

Deur Marlou Strydom, Studentebediening Net anderkant die Botswana-grens en anderkant die Victoria-waterval bevind ‘n groep Vrystaatse studente van Kopanong Studentebediening hulle tydens ‘n twee weke lange avontuur in Zambië. ‘n Avontuur wat die weeklikse kerkroetine verbreek sodat hulle die Here se skepping en genade op ander plekke ontdek. In samewerking met die Vrystaatse Sinode rig…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun word.”…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

Deur Mariëtte Odendaal RFF | Deel 1 van 7 “As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen wat daartoe kan…

Read More

“Help us move from being churched to being changed.”

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 17 November 2023 So pleit Ben Marais, nasionale direkteur van Ambassadors Football en een van Getuienisaksie in die Wes-Kaap se gassprekers tydens hul onlangse algemene jaarvergadering. Een van ons gemeenskappe se brandendste vraagstukke is ons vaderlose gesinne, verwaarloosde jeug en gesinsgeweld. Ons kinders het ons nodig. Dringend. En hierin kan iets…

Read More

Goeie bestuur – die sleutel tot ’n meer volhoubare kerk en kerklike instansies

“As goeie beheerliggame aangestel word, kan dit daartoe lei dat opleidingsinstansies beter funksioneer en beter uitkomste gelewer word. Wanbestuur sal ook op hierdie manier in die kiem gesmoor kan word en goeie, deursigtige bestuur en uitvoering kan weer die vertroue van donateurs wen wat daartoe kan bydra dat inisiatiewe opnuut ondersteun word.” | Dr Nico…

Read More

Op besoek aan Kerk in Actie, Nederland – ons hoofborg vir Kontekstuele Bybelstudie

Oorgeneem uit Getuienisaksie Kaapkerk, 13 Oktober 2023 Gedurende die laaste week van Augustus vanjaar was ds Stephen Pedro, PSD vir Gemeentegetuienis en bestuurder van ons Kontekstuele Bybelstudie (KBS)-projek op besoek aan Kerk in Actie, Nederland. Kerk in Actie is die dienste-organisasie van die PKN (Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht. Aangesien hulle die hoofborg…

Read More

“The Angola God wants”

Deur ds Hannes Theron, NetACT Program-koördineerder Hoe lyk die Afrika wat God wil sien? Hierdie vraag sluit direk aan by die Afrika Unie se indrukwekkende visie vir 2063 met die titel: The Africa we want. ISTEL (Instituto Superior de Teologia Evangėlica no Lubango), ’n ekumeniese teologiese skool in Lubango, Angola, het vanjaar die inisiatief geneem vir…

Read More

Groeperinge in Islam: Die verskille tussen Sunni’s en Shi’iete

Daar is meer as sewentig verskillende groeperings binne Islam, waarvan die grootste die Sunni’s en die Shi’iete is. Sunni’s vorm die meerderheid – ongeveer 85%. Daar is ongeveer 1,6 miljard Sunni’s en 200 miljoen Shi’iete. Boonop is Shi’iete oor die algemeen in die Midde-Ooste gekonsentreer, terwyl Sunni’s meer verspreid is van Wes-Afrika tot Indonesië. Aangesien…

Read More

Halal en haram

Ons het verlede keer gekyk na ’n aantal reëls (honderd om presies te wees) wat Moslems se daaglikse lewens tot in die fynste besonderhede reguleer. Daar is egter nog ’n stel van vyf beperkings wat inspeel op hulle daaglikse lewe. Hierdie beperkings kom daarop neer dat alles in Islam wissel tussen dit wat óf verbode…

Read More

116 | Maatskaplike NOODLYN