Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ontmoeting met Heiliges

LUISTER Deur Mariëtte Odendaal Die afgelope tyd is daar wêreldwyd ’n toenemende belangstelling in die sogenaamde “heiliges” van die vroeë kerk en Middeleeue. Hulle was individue wat 'n diep-persoonlike en direkte ervaring van God gesoek het en dikwels meer waarde aan persoonlike ervaring as aan formele teologiese leerstellings geheg het. Dr Lisel Joubert, verbonde aan die…

Read More

LIEFDESVERBOND – ’n Gesprek met emeritus-prof John de Gruchy, Volmoed-retreatsentrum

Die Gemeentediens Netwerk, met verteenwoordigers uit die NG Kerk, die Hervormde Kerk en die Lutherse Kerk, het onlangs ’n besoek van drie dae gebring aan die Volmoed-retreatsentrum naby Hermanus om gesprekke te voer met prof John de Gruchy, voorheen teoloog aan die Universiteit van Kaapstad, na aanleiding van sy jongste boek, This Monastic Moment. De…

Read More

Bedieningsbegeleiding se tromritmes

Op Donderdag 4 Mei het die Bedieningsbegeleiding-raad die eerste van hul twee jaarlikse vergaderings gehou in die pragtige lokaal van Toscana Estate gastehuis in Langenhovenpark, Bloemfontein. Voor die besigheidsvergadering is ons, die netwerklede en ander lede van die raad, getrakteer op ’n lewendige aanbieding deur Maritsa Barlow, ’n musiekterapeut. Maritsa verduidelik dat hierdie vorm van…

Read More

116 | Maatskaplike NOODLYN