Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon!”

Opening van die Teologiese Seminarium vir 2021

In ‘n ryke verskeidenheid van stemme het die bekende gebed opgeklink toe ons die refrein sing: “Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon. Seën Afrika! Laat ons saam in vrede woon” (Lied 96, Gesangboek v/d NGK-familie). Dit is die opening van die Teologiese Seminarium op Donderdag 25 Februarie by Kopanong, die Studentekerk. ‘n Historiese geleentheid: vir die heel eerste keer is ons studente, mentordominees en dosente van die NG Kerk in Afrika, die VGKSA, die NG Kerk en die Reformed Church in Africa aan die begin van ‘n nuwe akademiese jaar byeen om ons kerklike programme vir die vorming en begeleiding van ons studente saam te begin. “Want die verlossende genade van God het verskyn vir alle mense en voed ons op sodat ons verstandig en regverdig en godvresend kan leef”, lees die senior studente Titus 2:12 in Afrikaans, Sesotho, Engels en Xhosa voor…

Dit was ook ‘n herdenking van die opening van die Teologiese Fakulteit op 4 Februarie 1981, vanjaar veertig jaar gelede. Ons tema vir die oggend is: “Wat moet ‘n goeie dominee weet”, en een van die paneellede is ds Mias van Jaarsveld, kleinseun van die eerste dekaan, prof Mias de Klerk: Jou eie lewensverhaal as geroepene word in die lig van Christus, ‘n gelykenis vir jou bediening, sê hy. Neem jou eie geloofsreis ernstig, sluit ds Louwrens Scheepers – oudstudent van 1991 en nou brugleraar in die Paarl – by hom aan. Luister na mense uit verskillende groepe in die gemeente; steek grense oor; blý leer. ‘n Derde paneellid, ds Zilke Mahabeer van Universitas, spreek vyf mites oor teologiese opleiding aan: dat dit die Fakulteit se verantwoordelikheid is om van jou ‘n goeie dominee te maak (nee, dis jóune); dat wanneer jy goed kan preek, jy ‘n goeie dominee sal wees (nee, dis wie jy van Maandag tot Vrydag is wat tel); dat jy aldag en heeldag vir almal beskikbaar moet wees (nee, leer nou al om grense te stel); dat die beroep waarvoor jy opgelei word, dieselfde is as jou roeping (nee, onderskei die essensie van die Roepstem) of dat jy opgelei en in staat moet wees om die kudde te versorg (nee, dít doen die Herder; wees jy maar teenwoordig en gehoorsaam, beginnende in jou eie kuddetjie tuis). Twee lidmate – Ellen-Anne Swart en Charles Smith (ondersoekende joernalis) – het perspektiewe oor die groter konteks, nood en verwagtinge van gemeentes en gemeenskappe gedeel. En dr Eugene Fortein, vroeër van die VGK Citrusdal en nou dosent in kerkgeskiedenis, het met sy aansteeklike humor ons laat skater oor die realiteite van dominee-wees!

‘n Nuwe dag het vir ons opleiding aangebreek, besef ons toe ons daar saam sit, komende uit verskillende generasies en agtergronde. Hopelik sal dit ook die jaar wees waarin ons van die ontwrigting van Covid kan begin herstel. Alreeds het die Teologiese Seminarium in Februarie ‘n retreat vir bedienaars en diensleraars te Menuha aangebied (daar is tans 15 ingeskryf) en ‘n Stilretreat vir die vierde- en vyfdejaarstudente (foto hierby). Ons sewe finalejaarstudente wat hul “Gemeentejaar” in die Noord- en Oos-Kaap en hier in die Vrystaat doen, het verlede naweek ‘n Roepingsretreat onder leiding van ds Cobus Hamman bygewoon. Volgende week neem ons die eerstejaars van 2021 vir ‘n Ontmoetingsretreate. En vir April word ‘n gesamentlike kamp vir alle studente van ons kerkfamilie by Mooigenoeg beplan, gelei deur drr. Andries Hoffman (NGKA), Eugene Baron (VGKSA) en ds Chris de Vries (Studentekerk).

Ja, “Heer, ons bid vir Afrika” (Lied 96). Want ons is geroep om deur teologiese opleiding in hierdie landstreek ‘n verskil te maak, mense te help en hoop te gee. Terwyl ons soos ds Scheepers afgesluit het, bid: mag ons geloofsreis ons vanjaar lei na “finding God in surprising places.”

Jan Lubbe (VDm)

Foto’s: Verskaf deur ds Jan Lubbe en die NG Kerk Vrystaat Sinodale Kantoor
116 | Maatskaplike NOODLYN