Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brief ex IK aan leraars, kerkrade, gemeentes en lidmate | 13 Julie 2021

Liewe Broers en Susters

Ons het sedert die naweek weer pynlik bewus geword van die broosheid van ons gemeenskappe. Wanneer ons kennis neem van alles wat rondom ons aan die gebeur is, wil ons vra: “Waarom, Here, bly U so ver weg, waarom verberg U Uself in tye van nood?” (Ps 10:1) Dis ons belewenis as ons rondom ons kyk en al die dinge hoor wat ons hoor, maar kom ons versterk mekaar in die dae met die versekering dat die Here ons nie sal los nie. Die belofte van Ps 34:8 is so kosbaar vir ons: “Die Engel van die Here slaan sy laer op rondom die wat die Here dien, en red hulle.”

Ons weet dat julle kwaad is oor wat gebeur en wat oënskynlik die oorsaak van alles is. Maar kom ons loop ‘n ander pad.

Kom ons wees positief. Kom ons bemoedig mekaar. Kom ons hou mekaar vas. Kom ons sien watter geleenthede die huidige omstandighede oor ons pad bring. Kom ons sien in die verte watter GOED die Here vir ons deur hierdie swaar gaan laat kom.

Ons vra dat julle vir die volgende week weer elke dag julle kerkklokke om 12:00 sal lui om ons te herinner om saam te bid vir ons land en sy mense.

Ons bid julle die seën van die Here toe.

Ons het ook kennis geneem van verwoestende veldbrande in die Suidwes-Vrystaat. Ons betuig ons innige meelewing met boere wat groot verliese gely het. Ons vra julle voorbidding vir die boere, die gemeentes en breër gemeenskappe wat geraak word.

Seënbede, die Interimkomitee.

Dr Pieter van Jaarsveld (Voorsitter)  |  INTERIMKOMITEE, MODERAMEN

116 | Maatskaplike NOODLYN