Blog

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

 1 Sep 2020  Ds Barnard Steyn   Bedieningsbegeleiding

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die voorgrond geplaas. Vrystaat Voedselhulp is ‘n gesamentlike projek tussen landboubesighede, georganiseerde landbou en kerke om voedselnood te help verlig. Boere kan in natura bydraes by landboubesighede (voormalige koöperasies) en die meulens Silostrat en Itau lewer. Kontantbydraes kan via die NPO onder beskerming van die NG Kerk Vrystaat, RICD (Reformed Inisiative for Community Development) gemaak word.

Op Donderdagmiddag, 20 Augustus 2020, het personeellede van die NG Kerk Vrystaat met drie bakkies na Itau opgeruk om byna 300 5 kg sakkies mieliemeel met kontantbydraes aan te koop. Itau in Bloemfontein is die grootste meule in die Vrystaat. Hierdie maatskappy se ratte is geolie. Ons is vriendelik en baie professioneel ontvang. Grendeltyd se reëls word nagekom, sekuriteit is in plek en die kontrole deeglik. Al drie ons bakkies (met een waentjie) pas op ‘n groot skaal en die voertuie se gewig eers sonder vrag, en daarna met vrag word stiptelik aangeteken. Hier gaan dit oor kilogramme. Ons is beïndruk.

Die NG Kerk Vrystaat is dankbaar om ‘n bydrae tot gemeentes se plaaslike naastediens te kan maak. Meel van hierdie vrag wat reeds aan gemeenteleraars, wat vir verspreiding verantwoordelikheid neem, gelewer is, is die volgende:


GemeenteLeraarMieliemeel 5 kg sakkies
NG Kerk in Afrika Thaba'NchuDs Sigh Melaletsa50
NG Gemeente BloemheuwelDs Jors Reynders30
NG Gemeente De BloemDs Jannie Smith30
NG Gemeente EstoireDs Robbie du Toit30
NG Gemeente HospitaalparkDs Craig Salzmann30
NG Gemeente OoshoekDs Pikkie Maritz30
NG Gemeente BloemfonteinDs De La Harpe le Roux30
VGKSA Gemeente BotshabeloDs Langa Fokase50