Blog

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

 16 Jul 2020  Dr Nico Mostert   Vennote in Getuienis

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moeilik gaan met jou, maar dan kyk jy so bietjie verder en breër, jy luister ook na ander se stories en dan besef jy: jy is nie beter af as ander nie! In Nahum 1:7 lees ons: “Die Here is goed, Hy is ‘n toevlug in tyd van nood, Hy sorg vir die wat by Hom skuil”. Daar is nêrens in die wêreld tans ‘n sogenaamde “veilige” plek nie. Daar is nie ‘n plek waarheen jy kan vlug om weg te kom van die realiteit van die Covid-19 virus af nie. In hierdie tyd van nood is daar by die Here ‘n veilige skuilplek en ‘n versorgende hand. Die mooi van kerkwees is dat ons op ‘n besondere manier die Here Jesus se hande en voete in hierdie wêreld is. Ons kan vir mekaar skuilplek gee en ook vir ‘n hand van sorg en omgee wees.

Nuus van ons Vennote:

Die kantoor het in hierdie tyd kontak gemaak met al ons vennote regoor Afrika en in Japan. Dit is in die lig hiervan dat 'n mens besef dat niemand onaangeraak is deur Covid- 19 nie, maar dat die Here ook Sy kerk op ‘n wonderbaarlike manier instandhou en versorg in hierdie tyd.

In Japan (wat reeds vroeg al die eerste gevalle aangemeld het) is daar nou slegs sporadies weer nuwe aanmeldings. Dit is tans somervakansie daar en die Van Der Wattgesin is met verlof aan die kus. Hulle sou nou in Suid-Afrika op besoek gewees het, maar helaas is al hulle reëlings gekanselleer want hulle kon nie vlieg nie. Ons dink aan hulle aangesien hulle en die kinders baie opgewonde was om weer hulle families te sien. Met Elmar en Nadine gaan dit goed en hulle vorder mooi met hulle taalstudies. Hulle was ook op ‘n kort somer-wegbreek en ons is tans besig om met die Ring van Shikoku te onderhandel rakende hulle inskakeling by die gemeentes daar vanaf 2021.

Ons susterkerke regoor Afrika kry tans baie swaar. Die RFF (Reformed Family Forum), ‘n liggaam wat uit die sendingwerk van die NG Kerk ontstaan het, bestaande uit die familie van Gereformeerde Kerke, bymekaar hou en gereelde kontak met almal bewerkstellig. Hierdie taak word deur die Vennote-kantoor in samewerking met die kantoor van die Wes-Kaap Sinode hanteer. Oral is kerkdienste afgestel en omdat kontantbydraes op Sondae die enigste inkomste vir gemeentes is, kry die onderskeie kerke finansieel swaar, en veral ook die leraars wat sukkel om hulle salarisse te ontvang. Ons gebruik WhatsApp om kontak te hou met almal en te bemoedig waar ons kan. Afrika se styging in virusgevalle begin nóú eers, so ons is nog in vir ‘n lang opdraande stryd voor die kurwe gaan afplat. Kom ons onthou in ons gebede ook ons broers en susters op die res van ons kontinent.

Via NetACT (Network for African Congregational Theology – die netwerk vir teologiese opleiding in Afrika) verneem ons dat teologiese opleidingsinstansies stadig maar seker weer oopmaak, met onderrig wat plaasvind, veral op aanlyn platforms. Dit is verblydend om te sien hoe tegnologie help in hierdie tye, maar ook hartseer om te verneem dat aanlyn verbindings nie oral so effektief werk nie - wat kommunikasie met studente bemoeilik. Daar is tans baie onrus in Ethiopië, dus was ons kollegas daar was nou vir meer as twee weke sonder internet. Byna ondenkbaar in vandag se tyd, maar tog ‘n realiteit. In Zambië by Justo Mwale kon dr Dawid Kuyler, met Vennote se hulp, sy modules via aanlyn platforms vanaf sy aftreehuis aanbied.

Nuus uit Namibië is dat Degnos, waarby verskeie van ons gemeentes betrokke is, hulle jaarvergadering elektronies gehou het. Ek en ds Fanie Spamer het op 'n koue wintersoggend met koffie en iets te ete voor ‘n rekenaarskerm gesit en saam met ander leraars (in Bloemfontein en elders), belanghebbendes en die Boesman gemeentes vergader. Tydens hierdie vergadering is ‘n nuwe aanstelling gemaak vir die pos van bestuurder in die persoon van mnr Andries Gous in die plek van ds Hendrik van Zyl wat vroeër die jaar oorlede is. Ons bid ook die seën van die Here vir hom toe op sy taak en die werksaamhede van Degnos.

Die kantoor help tans maandeliks ongeveer 15 leraars (NGK, NGKA en VGKSA) met ‘n R500-kosbewys. Hierdie klein gebaar help leraars wat tans minder as R5 000 per maand van hulle gemeentes ontvang. Die projek saam met Bedieningsbegeleiding om mielies in te samel is mooi op dreef. Kyk gerus na ons advertensies (bladsy 4) en waar jy betrokke kan raak met ‘n skenking van mielies. Ons mikpunt is 200 000 5 kg sakke meel wat ons dan deur gemeentenetwerke in die Vrystaat kan versprei.

Raak betrokke:

Die kantoor hanteer ook die skakeling met ons ekumeniese vennote en woon weekliks die SA Raad van Kerke se vergaderings en sub-komiteevergaderings by. Daar is twee komitees wat van belang is vir die Vrystaat: Landbou en Publieke Getuienis.

Landbou lê ons sinode na aan die hart aangesien baie van ons lidmate intens betrokke is by die Landbousektor. Die gesprek tans sentreer rondom die vraag: hoe kleinboere en dorpboere ("home gardening") kan deel word van kos voorsiening en armoedeverligting? Die Covid-19 krisis laat baie van ons gemeenskappe verder in armoede sink. Die maak van groentetuine en kleinskaal veeproduksie raak ‘n realiteit wat ook vir ons eie lidmate kan help. Indien daar belangstelling is om deel te word van hierdie gesprekke en om saam met die kantoor ‘n werkgroep te vorm, skakel my gerus by die kantoor (051-406 6700).

Die tweede saak is publieke getuienis. Met die ekonomiese krisis en die gepaardgaande styging in armoede, sien ons ook dat etiese dilemmas soos korrupsie, swak dienslewering, plundering van hulpbronne en miskenning van mense se regte en menswaardigheid hoogty vier. Dit noodsaak die Kerk om nie meer net ‘n toeskouer te wees nie, maar om aktief deel te word van die gesprek in elke gemeenskap. Die pas afgehandelde ondersoek wat die kantoor onderneem het, het bevind dat slegs 44% van ons gemeentes betrokke is by plaaslike netwerke en slegs 32% skakeling het met regeringsinstellings in hulle gemeenskappe. Die implikasie is dat gemeentes nie deel is van gesprekke in hulle gemeenskappe nie. Daarom word hulle maklik uitgesluit of gesystap in plaaslike sake. Dit bring ook mee dat die kerk nie ‘n stem het in die veg teen plaaslike korrupsie en swak dienslewering nie. Ons wil graag ‘n gespreksgroep op die been bring wat aktief betrokke kan wees by die skryf van reaksie op mediagebeure en kan saampraat oor gemeentes se interaksie met groepe en rolspelers in hulle gemeenskappe. Kontak gerus vir ds Barnard Steyn of myself by die kantoor (051-406 6700).

Groete uit die Vennote-kantoor.