Blog

Sinodale besoek aan Zambië

 3 Jun 2021  Dr Juppi Steurer   Vennote in Getuienis

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om besoek te bring aan die Reformed Church in Zambia (RCZ) en die Justo Mwale Universiteit (JMU) in Lusaka.   Die volgende persone het die besoek meegemaak:

  • Nico Mostert (PSD Vennote in Getuienis)
  • Juanita Meyer (Universiteit van die Vrystaat) 
  • Joe Műller (Predikant Bethlehem-Oos, Vennote in Getuienis)
  • Juppi Steurer (Predikant Sasolburg-Fontein, Vennote in Getuienis)

Dawid Kuyler (tans ‘n dosent by JMU) was ons gasheer en motorbestuurder.  Twee van ons het in Dawid se huis op kampus geslaap, terwyl die ander twee in die Booth-sentrum (ook op kampus) geslaap het.  Dit was ‘n voorreg om Dawid beter te leer ken.  Hy het baie goeie verhoudings met die studente en dosente by JMU opgebou.  Joe en Juppi het ‘n paar van die teologie-klasse bygewoon wat Dawid aangebied het. Dit het ons ook die geleentheid gegee om die studente te ontmoet. Dawid brou ook ‘n pot koffie wat geskik is vir ‘n koning en waarom daar laataande gekuier is.

Nico en Juanita het verskeie klasse en bespreking met die na-graadse studente op kampus gehad.  Hulle kon die studente op ‘n sinvolle manier met hulle navorsing en studies begelei. Daar is ‘n positiewe verhouding tussen die UV en JMU. Verskeie studente van JMU het deur die loop van jare na-graadse studie aan UV en die Universiteit van Stellenbosch voltooi.  Uit ons besoek het dit duidelik geword dat JMU onder finansiële druk verkeer. 

Die RCZ (wat uit die sendingwerk van die NGK in die Vrystaat in die 1890’s ontstaan het) het tans 500 000 lidmate en meer as 140 gemeentes oor die hele Zambië en selfs enkele gemeentes in Zimbabwe.  Tydens die besoek is daar met die moderatuur van die RCZ vergader oor verskeie sake. ‘n Mens se hart is dankbaar oor die werk wat in en deur die RCZ gedoen word.  Een van die lede van die RCZ se moderatuur is ook ‘n dosent by JMU.  

Werner en Mart Nel is die predikantspaar by die Afrikaanse gemeente in Zambië.  Ons het Saterdagaand by hulle geëet en Sondag ‘n erediens bygewoon wat deur hulle kollega rev Zulu gelei is.  Sondagmiddag het ons hulle by ‘n bedieningspunt sowat 70 km Noord van Lusaka besoek waar Werner kategese en twee eredienste aangebied het (een in Afrikaans en een in Engels).  Hulle doen besonder goeie en interessante werk in die gemeente.  Die gemeente strek van Livingstone in die Suide tot Noord van Lusaka.  Die Afrikaanse gemeente in Lusaka is al meer as 100 jaar oud. Daar word vertel dat predikante destyds uitgereik is met ‘n fiets en ‘n 306-geweer om huisbesoek te doen. Die predikant moes maar trap waar hy wou wees en op die uitkyk wees dat leeus nie aan hom knaag nie!

Dit was ‘n voorreg om Zambië te kon besoek en die werk te kon sien wat deur die jare en vandag nog daar gedoen word.

Nuutste Artikels